Ikony stavu klienta
Symantec Endpoint Protection

Podle potřeby můžete na klientském počítači zkontrolovat ikonu v oblasti s upozorněním a určit tak, zda je klient připojen k serveru pro správu a zda je řádně zabezpečen. Ikona v oznamovací oblasti se někdy označuje také jako ikona na hlavním panelu systému.
Tato ikona se nachází v pravém dolním rohu plochy klientského počítače. Pravým klepnutím na tuto ikonu zobrazíte často používané příkazy.
U spravovaných klientů se ikona oznamovací oblasti nezobrazí, pokud správce její dostupnost zakázal.
Ikony stavu klienta
Ikona
Popis
Klient je spuštěn bez jakýchkoli problémů. Klient je ve stavu offline nebo je nespravovaný. Nespravovaní klienti nejsou připojeni k serveru pro správu.
Klient je spuštěn bez jakýchkoli problémů. Klient je připojen a komunikuje se serverem. Všechny součásti zásad zabezpečení chrání počítač.
V klientovi dochází k menšímu problému. Mohou být například zastaralé definice virů.
Klient není spuštěný, má významný problém, má expirovanou licenci nebo má minimálně jednu technologii ochrany deaktivovanou.