Jak mohu nahradit soubor komunikace mezi klientem a serverem na klientském počítači?

Kdy bych měl nahradit soubor komunikace mezi klientem a serverem v klientském počítači?
Běžně nebudete muset nahrazovat soubor Sylink.xml. Stávající soubor Sylink.xml na klientském počítači můžete nahradit v následujících situacích:
Jak mohu nahradit soubor komunikace mezi klientem a serverem v klientském počítači?
Pokud potřebujete nahradit soubor komunikace mezi klientem a serverem (Sylink.xml) v klientském počítači, můžete postupovat podle následujících kroků:
  • Vytvořte nový instalační balíček klienta a zaveďte jej na klientské počítače. Tento postup využijte v případě, že ruční import souboru Sylink.xml není ve velkém prostředí fyzicky možný a vyžaduje přístup správce.
  • Vytvořte skript ke spuštění nástroje SylinkDrop, který se nachází ve složce \Tools instalačního souboru. Společnost Symantec doporučuje tento postup využívat v případě velkého počtu klientů. Pokud používáte nástroj pro správu softwaru, je vhodné pomocí nástroje SylinkDrop stáhnout klientský software do počítačů. Výhodou nástroje pro správu softwaru je skutečnost, že umožňuje stažení souboru Sylink.xml ihned jakmile koncový uživatel zapne klientský počítač. Naproti tomu instalační balíček klienta stahuje nový soubor Sylink.xml pouze po připojení klientského počítače k serveru pro správu.
  • Exportujte soubor Sylink.xml z klientského počítače a importujte jej na klientský počítač ručně. Společnost Symantec doporučuje postupovat tímto způsobem v případě, že chcete používat nástroj pro správu softwaru. S využitím nástroje pro správu softwaru je úloha ve frontě a dokončena ihned, jakmile uživatel zapne počítač. V případě ostatních metod musí být klientský počítač online.
    Postup exportu a importu souboru komunikace zobrazí proces exportu a importu souboru Sylink.xml do klientského počítače.
Postup exportu a importu souboru komunikace
Krok
Popis
Krok 1: Exportujte soubor obsahující veškeré nastavení komunikací pro skupinu, v níž má klient být.
Výchozí název souboru je
název skupiny
_sylink.xml.
Krok 2: Zaveďte soubor na klientský počítač.
Soubor můžete uložit do umístění v síti, nebo jej poslat jednotlivému uživateli na klientském počítači.
Krok 3: Importujte soubor do klientského počítače.
Soubor můžete do klientského počítače importovat vy, nebo jeho uživatel.
Nespravovaní klienti nejsou chráněni heslem, takže nepotřebujete heslo ke klientovi. Pokud se však pokusíte importovat soubor na spravovaného klienta, který je chráněn heslem, pak je třeba heslo zadat. Heslo je shodné s heslem používaným při importu či exportu zásady.
Klientský počítač není třeba restartovat.
Krok 4: Prohlédněte si komunikaci mezi klientem a serverem na klientském počítači.
Klient se ihned připojí k serveru pro správu. Server pro správu umístí klienta do skupiny určené v komunikačním souboru. Klient je aktualizován zásadami a nastaveními skupiny. Po uskutečnění komunikace mezi klientem a serverem pro správu se v oznamovací oblasti na panelu úloh klientského počítače zobrazí zelený bod.