Jak klientský počítač a server pro správu komunikují?

Aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
se spojí s klientem pomocí komunikačního souboru Sylink.xml. Soubor Sylink.xml file zahrnuje komunikační nastavení jako IP adresu serveru pro správu a interval tlukotu srdce. Jakmile instalujete klientský instalační balíček na klientské počítače, klient a server automaticky komunikují.
Soubor sylink provádí mnoho ze svých funkcí během prezenčního signálu. Prezenční signál je časový interval, v němž klientské počítače odesílají protokoly na server pro správu a stahují zásady a příkazy.
Soubor sylink obsahuje:
 • Veřejný certifikát pro všechny servery pro správu.
 • KCS neboli šifrovací klíč.
 • ID domény, ke kterému patří každý klient.
Soubor sylink neupravujte. Pokud nastavení změníte, server pro správu při příštím připojení klienta k serveru pro správu přepíše většinu nastavení.
Řešení potíží s komunikací Sylink
Ve verzi 14.2 byl komunikační modul upgradován a nyní obsahuje nové soubory protokolu. Tyto informace můžete použít k řešení potíží s komunikací mezi aplikací
Symantec Endpoint Protection Manager
a klienty.
Komunikační modul verze 14.2 funguje se všemi typy klientů, včetně systémů Windows, Mac a Linux, a má vylepšenou podporu protokolu IPv6.
Od verze 14.2 akceptuje komunikační modul pouze informace systémového proxy serveru.
 1. Pokud chcete zobrazit soubory protokolu komunikačního modulu, v klientovi systému Windows v následující složce:
  C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\Data
  Můžete zobrazit následující soubory:
  • Pro registraci klienta:
   • RegistrationInfo.xml
    Metadata registrace klienta, která klient odesílá do aplikace
    Symantec Endpoint Protection Manager
    .
   • Registration.xml
    Metadata registrace klienta, která vrací aplikace
    Symantec Endpoint Protection Manager
    klientu.
   • State.xml
    Zahrnuje vnitřní nastavení, například adresu IP serveru pro správu.
  • Pro protokoly komunikačního modulu:
   \Logs\cve.log
   \Logs\cve-actions.log
   Pomocí těchto protokolů lze řešit potíže s komunikací mezi aplikací
   Symantec Endpoint Protection Manager
   a klientem. Na požádání zašlete tyto protokoly technické podpoře.
  • Pro stav opstate:
   Zobrazí se v protokolech ve složkách
   \Pending
   \Sent
 2. Pokud chcete nakonfigurovat protokoly komunikačních modulů, otevřete editor registru systému Windows, klikněte na možnost
  Start
  >
  Spustit
  , zadejte příkaz
  regedit
  a poté klikněte na tlačítko
  OK
  .
 3. Chcete-li povolit protokol cve.log nebo cve-actions.log, otevřete následující klíč registru systému Windows:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\SYLINK\SyLink REG_DWORD: CVELogLevel
  Použijte některou z následujících hodnot:
  • 1 = Ladění
  • 2 = Informace
  • 3 = Upozornění
  • 4 = Chyba
  • 5 = Kritická
  Pokud klíč registru není přítomen nebo nemá platnou hodnotu, použije se implicitně hodnota 4. Výchozí hodnota instalace je také 4.
  Můžete například zadat:
  32 bitů:
  [HKLM\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\SYLINK\SyLink] "CVELogLevel"=dword:00000001
  64 bitů:
  [HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\SYLINK\SyLink] "CVELogLevel"=dword:00000001
 4. Chcete-li určovat velikost těchto protokolů, použijte následující hodnotu registru:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\SYLINK\SyLink] REG_DWORD: CVELogSizeDB
  Výchozí velikost je 250 MB.