Importování nastavení komunikace klient-server do klienta Linux

(Pro verzi 14.3 MP1 a starší)
Po instalaci nespravovaného
Symantec Endpoint Protection
pro klienta Linux ho můžete konvertovat na spravovaného klienta pro centrální správu zásad klienta a stavu v rámci
Symantec Endpoint Protection Manager
. Spravovaný klient komunikuje s a hlásí svůj status a ostatní informace pro
Symantec Endpoint Protection Manager
.
Tento postup můžete rovněž použít k opětovnému připojení dříve osiřelého klienta s
Symantec Endpoint Protection Manager
.
Abyste mohli tento postup provést, musíte mít oprávnění superuživatele. Postup používá k prokázání tohoto oprávnění
sudo
.
Text
cesta-k-sav
představuje cestu k příkazu sav. Výchozí cesta je /opt/Symantec/symantec_antivirus/.
Importování nastavení komunikace klient-server do klienta systému Linux:
 1. Vy nebo správce
  Symantec Endpoint Protection Manager
  musí nejprve exportovat nastavení souboru z
  Symantec Endpoint Protection Manager
  a zkopírovat je do počítače Linux. Zkontrolujte, zda je název souboru
  sylink.xml
  .
 2. Na počítači Linux otevřete okno terminálu a zadejte následující příkaz:
  sudo
  cesta-k-sav
  /sav manage -i
  cesta-k-sylink
  /sylink.xml
  Kde
  cesta-k-sylink
  představuje cestu, do níž jste zkopírovali soubor
  sylink.xml
  .
  Například, pokud jste ji zkopírovali na svůj profil uživatele, zadejte:
  sudo
  cesta-k-sav
  /sav manage -i ~/Desktop/sylink.xml
 3. Po úspěšném importu se zobrazí OK. Chcete-li ověřit spravovaný status, zadejte následující příkaz, který zobrazí sériové číslo zásady pro úspěšný import:
  cesta-k-sav
  /sav manage -p