Obnovení komunikace mezi klientem a serverem pomocí volby
Souhrn zavádění aktualizace komunikace

Pokud dojde k narušení komunikace mezi klientem a serverem, můžete ji rychle obnovit nahrazením souboru Sylink.xml na klientském počítači. Soubor sylink.xml lze nahradit zavedením balíčku aktualizace komunikace. Tento postup lze použít u velkého počtu počítačů, počítačů s komplikovaným fyzickým přístupem nebo u počítačů, které vyžadují přístup správce.
Souhrn zavádění aktualizace komunikace
je k dispozici od verze 12.1.2. U dřívějších verzí můžete k nahrazení souboru Sylink.xml použít alternativní metody.
 1. Obnovení nastavení komunikace mezi klientem a serverem pomocí volby
  Souhrn zavádění aktualizace komunikace
 2. V konzoli spusťte
  Průvodce zavedením klienta
  .
  Klikněte na možnost
  Nápověda > Stránka Začínáme
  a poté v části
  Požadované úlohy
  klikněte na možnost
  Instalace klientského softwaru do počítačů
  .
  V případě verze 12.1.x klikněte v nabídce
  Obvyklé úlohy
  na možnost
  Instalovat klienta
  .
 3. V
  Průvodci zavedením klienta
  zvolte pod položkou
  Souhrn zavádění aktualizace komunikace
  , zda chcete balíček pro klienta systému Windows nebo Mac, a poté klikněte na tlačítko
  Další
  .
 4. Vyberte skupinu, u níž chcete použít zásady, a poté klikněte na tlačítko
  Další
  .
  U klientů systému Windows můžete také nastavit ochranu heslem.
 5. Vyberte jednu z následujících možností zavedení a klikněte na tlačítko
  Další
  :