Obnovení komunikace mezi klientem a serverem pomocí volby
Souhrn zavádění aktualizace komunikace

Pokud dojde k narušení komunikace mezi klientem a serverem, můžete ji rychle obnovit nahrazením souboru Sylink.xml na klientském počítači. Soubor sylink.xml lze nahradit zavedením balíčku aktualizace komunikace. Tento postup lze použít u velkého počtu počítačů, počítačů s komplikovaným fyzickým přístupem nebo u počítačů, které vyžadují přístup správce.
 1. V konzoli spusťte
  Průvodce zavedením klienta
  .
  Klikněte na možnost
  Nápověda > Stránka Začínáme
  a poté v části
  Požadované úlohy
  klikněte na možnost
  Instalace klientského softwaru do počítačů
  .
 2. V
  Průvodci zavedením klienta
  zvolte pod položkou
  Souhrn zavádění aktualizace komunikace
  , zda chcete balíček pro klienta systému Windows nebo Mac, a poté klikněte na tlačítko
  Další
  .
 3. Vyberte skupinu, u níž chcete použít zásady, a poté klikněte na tlačítko
  Další
  .
  U klientů systému Windows můžete také nastavit ochranu heslem.
 4. Vyberte jednu z následujících možností zavedení a klikněte na tlačítko
  Další
  :
 5. Po použití balíčku aktualizace komunikace potvrďte, zda počítače úspěšně komunikují s aplikací
  Symantec Endpoint Protection Manager
  .