Aktualizace zásad a obsahu v klientovi pomocí režimu push nebo pull

Rozhodnutí o použití režimu stahování nebo režimu odesílání za účelem spojení aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
a klientů
Při konfiguraci zásad na serveru pro správu je třeba získat aktualizované zásady stažené do klientů. V konzole můžete konfigurovat klienty, aby používali jeden z těchto způsobů aktualizace:
Režim stahování
Klient se připojuje k serveru pro správu opakovaně v závislosti na nastavení frekvence prezenčního signálu. Klient kontroluje stav serveru pro správu, když se připojí.
Režim odesílání
Klient naváže se serverem pro správu trvalé připojení HTTP. Kdykoli dojde ke změně stavu serveru pro správu, klient na to bude okamžitě upozorněn.
V obou těchto režimech provádí klient odpovídající akci, která je založena na změně stavu serveru pro správu. Protože potřebuje konstantní připojení, vyžaduje režim odesílání velkou šířku pásma sítě. Klientské počítače konfigurované pro použití režimu stahování vyžadují menší šířku pásma.
Protokol prezenčního signálu definuje časový interval, v němž klientské počítače odesílají data (např. záznamy protokolu) a stahují zásady. K prvnímu prezenčnímu signálu dojde okamžitě po spuštění klienta. K dalším prezenčním signálům dojde ve frekvenci, kterou nastavíte.
Interval prezenčního signálu je klíčovým faktorem pro řadu klientů, které každá aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
podporuje. Pokud nastavíte interval prezenčního signálu na 30 minut a méně, bude omezen celkový počet klientů, které aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
podporuje. Pro zavedení 1 000 a více klientů doporučuje společnost Symantec nastavit interval prezenčního signálu na maximální možnou velikost. Společnost Symantec doporučuje použít nejdelší interval, který ale současně splňuje požadavky společnosti na zabezpečení. Pokud například chcete aktualizovat zásady a protokolovat události každý den, nastavte 24hodinový interval prezenčního signálu. Určete správnou konfiguraci, hardware a architekturu sítě pro vaše síťové prostředí.
Zásady můžete aktualizovat také ručně přímo v klientovi.
Konfigurace režimu odesílání nebo režimu stahování pro skupinu
Můžete určit, zda má aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
odesílat zásadu do klientů nebo zda klienti budou zásady stahovat z aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
. Výchozí nastavení je režim odesílání. Pokud vyberete režim stahování, potom se podle výchozího nastavení klienti připojují k serveru pro správu každých 5 minut. Tento výchozí interval prezenčního signálu ale můžete změnit.
Režim můžete nastavit pro skupinu nebo pro umístění.
U verze 12.1.6.6 nebo starší používejte režim pull v případě, když máte více než 100 klientů a nainstalujete
Symantec Endpoint Protection Manager
na operační systém pro stolní počítače. Jelikož operační systémy pro stolní počítače podporují omezený počet současných připojení, režim push může rychle zahltit dostupná připojení.
 1. Chcete-li nakonfigurovat režim push nebo režim pull pro skupinu, klikněte v konzoli na položku
  Klienti
  .
 2. V části
  Klienti
  vyberte skupinu, pro kterou chcete určit režim odesílání nebo stahování.
 3. Klepněte na možnost
  Zásady
  .
 4. Zrušte zaškrtnutí políčka
  Převzít zásady a nastavení od nadřazené skupiny „
  název skupiny
  .
 5. V podokně
  Zásady a nastavení nezávislá na umístění
  v části
  Nastavení
  klepněte na položku
  Nastavení komunikace
  .
 6. V dialogovém okně
  Nastavení komunikace pro
  název skupiny
  v části
  Stažení
  ověřte, že je zaškrtnuta položka
  Stáhnout zásady a obsah ze serveru pro správu
  .
 7. Proveďte jednu z následujících úloh:
  • Klepněte na položku
   Režim odesílání
   .
  • Klepněte na položku
   Režim stahování
   a v části
   Interval prezenčního signálu
   nastavte počet minut nebo hodin.
 8. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
 9. Chcete-li nakonfigurovat režim push nebo režim pull pro umístění, klikněte v konzoli na položku
  Klienti
  .
 10. V části
  Klienti
  vyberte skupinu, pro kterou chcete určit režim odesílání nebo stahování.
 11. Klepněte na možnost
  Zásady
  .
 12. Zrušte zaškrtnutí políčka
  Převzít zásady a nastavení od nadřazené skupiny „
  název skupiny
  .
 13. V části
  Zásady a nastavení specifická pro umístění
  rozbalte v části
  Zásady specifické pro umístění
  položku
  Nastavení specifická pro umístění pro umístění, které chcete změnit
  .
 14. V části
  Nastavení specifická pro umístění
  vpravo od položky
  Nastavení komunikace
  klepněte na položku
  Úlohy
  a zrušte zaškrtnutí položky
  Použití nastavení komunikace skupiny
  .
 15. Vpravo od položky
  Nastavení komunikace
  klepněte na položku
  Místní - Odesílání
  nebo (
  Místní - Stahování
  ).
 16. Proveďte jednu z následujících úloh:
  • Klepněte na položku
   Režim odesílání
   .
  • Klepněte na položku
   Režim stahování
   a v části
   Interval prezenčního signálu
   nastavte počet minut nebo hodin.
 17. Klikněte na tlačítko
  OK
  .