Použití sériového čísla zásady ke kontrole komunikace mezi klienty a serverem

Abyste zjistili, zda spolu klient a server komunikují, zkontrolujte sériové číslo zásady v konzole a klientovi. Pokud klient komunikuje se serverem pro správu a dostává pravidelné aktualizace zásady, měla by sériová čísla odpovídat.
Pokud sériová čísla zásady neodpovídají, můžete zásady na klientském počítači aktualizovat manuálně a zkontrolovat protokoly odstraňování problémů.
 1. Možnost č. 1:
  Chcete-li zobrazit sériové číslo zásad v konzoli, klikněte v konzoli na možnost
  Klienti
  .
 2. V části
  Klienti
  vyberte odpovídající skupinu.
  V pravém horním rohu okna programu se zobrazí sériové číslo a datum zásady.
  Sériové číslo zásady a datum zásady se zobrazí také ve spodní části seznamu s podrobnostmi na kartě
  Podrobnosti
  .
 3. Možnost č. 2:
  Chcete-li zobrazit sériové číslo zásad v klientském počítači, klikněte v klikněte v klientském počítači, v klientovi na možnost
  Nápověda > Řešení potíží
  .
  Na kartě
  Správa
  se podívejte na sériové číslo zásady.
  Sériové číslo by mělo odpovídat sériovému číslu v konzole pro skupinu, ve které se nachází klientský počítač.