Informace o typech a verzích vydání aplikace Endpoint Protection

V rozhraní produktu nebo dokumentaci k produktu
Symantec Endpoint Protection
(SEP) se můžete setkat s odkazy na verzi Release Update nebo Maintenance Patch. V případě prodejní verze se může zobrazit číslo se třemi desetinnými místy, například 12.1.6.8 nebo 14.0.1.0. Chcete získat další informace o tom, co tyto pojmy znamenají, jak se vztahují k číslu prodejní verze a jak funguje správa verzí aplikace
Symantec Endpoint Protection
.
Definice terminologie vydání
 • Hlavní vydání
  Hlavní vydání představuje nové vydání softwarového produktu, ve kterém jsou obsaženy všechny aktualizace od posledního hlavního vydání. Hlavní vydání také poskytuje další vylepšení softwaru, jako jsou změny architektury, změny hlavních funkcí nebo podpora nové platformy nebo operačního systému. Hlavní vydání obvykle vyžaduje novou instalaci, avšak ne ve všech případech.
  Při čtení zleva doprava čísla nalevo od první desetinné tečky obvykle značí verzi hlavního vydání.
 • Dílčí vydání
  Dílčí vydání aktualizuje předchozí hlavní vydání. Aktualizace obsahuje všechny předchozí aktualizace od posledního hlavního vydání. Dílčí verze je připojena k hlavní verzi a může také obsahovat nové funkce nebo podporu nové platformy či operačního systému.
  Při čtení zleva doprava čísla mezi první a druhou desetinnou tečkou obvykle značí verzi dílčího vydání.
 • Release Update (aktualizace vydání)
  Verze Release Update kromě oprav poskytuje nízko rizikové nové funkce nebo podporu dalších platforem a následuje po hlavním nebo dílčím vydání.
  Při čtení zleva doprava čísla mezi druhou a třetí desetinnou tečkou obvykle značí verzi Release Update.
 • Maintenance Patch (oprava pro potřeby údržby)
  Verze Maintenance Patch poskytuje adaptivní, nápravnou a zdokonalující nízko rizikovou údržbu hlavního a dílčího vydání. Verze Maintenance Patch se někdy také nazývá Maintenance Pack (sada pro potřeby údržby).
  Při čtení zleva doprava čísla napravo od třetí desetinné tečky obvykle značí verzi Maintenance Patch.
Příklad verze vydání 12.1.6.8:
 • Číslo 12 představuje verzi hlavního vydání.
 • Číslo 1 představuje verzi dílčího vydání.
 • Číslo 6 představuje verzi Release Update.
 • Číslo 8 představuje verzi Maintenance Patch.
Občas se můžete setkat s verzemi vydání, které jsou vyjádřeny pomocí zkratek RU (Release Update) nebo MP (Maintenance Patch). Například se můžete setkat s odkazy na verzi 12.1 RU6 MP8, případně častěji na verzi 12.1.6 MP8. Obě verze se shodují s verzí 12.1.6.8.
Verze vydání produktu se může lišit od verze sestavení produktu, která se nachází v uživatelském rozhraní produktu. Seznam verzí sestavení a jejich porovnání s verzemi vydání naleznete v tomto článku:
Jakým způsobem společnost Symantec vydává aktualizace aplikace
Symantec Endpoint Protection
Společnost Symantec vydává kumulativní aktualizace aplikace
Symantec Endpoint Protection
. Nová verze Release Update obsahuje nové aktualizace a aktualizace z verzí Maintenance Patch, které byly vytvořeny pro předchozí verzi Release Update. Verze Maintenance Patch jsou vytvořeny pouze pro nejaktuálnější verzi Release Update.
Například verze 14.0.1 (14 RU1) obsahuje nové aktualizace a také aktualizace z verze 14 MP1 a 14 MP2. Po vydání verze 14.0.1 nejsou pro verzi 14 vytvořeny ani vydány žádné další verze Maintenance Patch. Místo toho vycházejí z verze 14.0.1.