Systémové požadavky na aplikaci
Symantec Endpoint Protection
(SEP)

Obecně jsou požadavky na systém následující aplikace stejné jako požadavky na operační systémy, ve kterých jsou tyto aplikace podporovány.
Starší verze aplikace Symantec Endpoint Protection Manager nemusí být schopna správně spravovat klienta s novější verzí. Mohou nastat problémy s aktualizacemi obsahu a správou klienta.Například aplikace Symantec Endpoint Protection Manager 14.0.1 nebo starší nemůže správně poskytovat klientovi verze 14.2 jeho zástupné názvy specifické pro danou verzi. Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager pro verze starší než 14 MP2 nemůže správně poskytovat klientům s verzí novější než 14.0.1 jejich zástupné názvy specifické pro danou verzi.
Následující tabulky obsahují požadavky na software a hardware pro aplikaci Symantec Endpoint Protection.
Systémové požadavky softwaru
Symantec Endpoint Protection Manager
(SEPM)
Součást
Požadavky
Operační systém
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2019
Operační systémy pro stolní počítače nejsou podporovány.
Verze Windows Server Core není podporována. Verze Windows Server Core nezahrnuje prohlížeč Internet Explorer, který aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
požaduje, aby mohla fungovat.
Webový prohlížeč
Pro přístup k webové konzole aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
a zobrazení nápovědy aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
jsou podporovány následující prohlížeče:
 • Microsoft Edge
  Poznámka: 32bitová verze systému Windows 10 nepodporuje v prohlížeči Edge přístup k webové konzole.
 • Microsoft Internet Explorer 11
 • Mozilla Firefox 5.x až 68.x
 • Google Chrome 75.x
Databáze
Aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
obsahuje vestavěnou databázi. Místo toho můžete použít databázi z jedné z následujících verzí serveru Microsoft SQL Server:
 • SQL Server 2008, SP4
 • SQL Server 2008 R2, SP3
 • SQL Server 2012, RTM – SP4
 • SQL Server 2014, RTM – SP3
 • SQL Server 2016, RTM, SP1, SP2
 • SQL Server 2017, RTM
 • SQL Server 2019, RTM (od verze 14.3)
Databáze verze SQL Server Express Edition není podporována. Podporovány jsou databáze SQL Server hostované ve službě Amazon RDS (od verze 14.0.1 MP2).
Pokud aplikace
Symantec Endpoint Protection
využívá databázi SQL Server a vaše prostředí využívá pouze protokol TLS 1.2, ověřte, zda SQL Server podporuje protokol TLS 1.2. Možná budete muset použít opravu systému SQL Server. Toto doporučení se vztahuje na SQL Server 2008, 2012, a 2014. Bez opravy systému SQL Server pro účely podpory protokolu TLS 1.2 může dojít k problémům při provádění upgradu z aplikace Symantec Endpoint Protection verze 12.1 na verzi 14.
Další požadavky na prostředí
V sítích, kde se používá pouze protokol IPv6, musí být také nainstalován a deaktivován zásobník IPv4. Pokud je zásobník IPv4 odinstalován, nebude aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
fungovat.
Hardwarové požadavky aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
Součást
Požadavky
Procesor
Minimálně procesor Intel Pentium Dual-Core nebo obdobný, doporučen alespoň osmijádrový procesor
Procesory Intel Itanium IA-64 podporovány nejsou.
Fyzická paměť RAM
Minimálně 2 GB volné paměti RAM, doporučeno 8 GB nebo více
V závislosti na požadavcích ostatních již nainstalovaných aplikací na paměť RAM může server aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
vyžadovat další volnou paměť RAM. Pokud je na serveru aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
nainstalován například systém Microsoft SQL Server, mělo by být na serveru k dispozici minimálně 8 GB paměti.
Displej
1024 x 768 nebo více
Pevný disk v případě instalace na systémovou jednotku
S vestavěnou databází nebo místní databází serveru SQL Server:
 • Minimálně 40 GB volného místa (doporučeno 200 GB) pro server pro správu a databázi
Se vzdálenou databází serveru SQL Server:
 • Minimálně 40 GB volného místa (doporučeno 100 GB) pro server pro správu
 • Další volné místo na disku vzdáleného serveru pro databázi
Pevný disk v případě instalace na alternativní jednotku:
S vestavěnou databází nebo místní databází serveru SQL Server:
 • Minimálně 15 GB volného místa na systémové jednotce (doporučeno 100 GB)
 • Minimálně 25 GB volného místa na instalační jednotce (doporučeno 100 GB)
Se vzdálenou databází serveru SQL Server:
 • Minimálně 15 GB volného místa na systémové jednotce (doporučeno 100 GB)
 • Minimálně 25 GB volného místa na instalační jednotce (doporučeno 100 GB)
 • Další volné místo na disku vzdáleného serveru pro databázi
Pokud používáte databázi SQL Server, může být potřeba více volného místa na disku. Množství dalšího požadovaného místa a jeho umístění závisí na jednotce používané serverem SQL Server, požadavcích na údržbu databáze a dalších nastaveních databáze.
Požadavky na systém klienta
Symantec Endpoint Protection
pro systém Windows
Součást
Požadavky
Operační systém (stolní počítač)
 • Windows 7 (32bitová verze, 64bitová verze, RTM a SP1)
 • Windows Embedded 7 Standard, POSReady a Enterprise (32bitová a 64bitová verze)
 • Windows 8 (32bitová verze, 64bitová verze)
 • Windows Embedded 8 Standard (32bitová a 64bitová verze)
 • Windows 8.1 (32bitová verze, 64bitová verze), včetně funkce Windows To Go
 • Windows 8.1, aktualizace z dubna 2014 (32bitová verze, 64bitová verze)
 • Windows 8.1, aktualizace ze srpna 2014 (32bitová verze, 64bitová verze)
 • Windows Embedded 8.1 Pro, Industry Pro a Industry Enterprise (32bitová a 64bitová verze)
 • Windows 10 (1507) (32bitová verze, 64bitová verze), včetně systému Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
 • Windows 10 November Update (1511) (32bitová verze, 64bitová verze)
 • Windows 10 Anniversary Update (1607) (32bitová verze, 64bitová verze), včetně systému Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
 • Windows 10 Creators Update (1703) (32bitová verze, 64bitová verze)
 • Windows 10 Fall Creators Update (1709) (32bitová verze, 64bitová verze)
 • Windows 10 April 2018 Update (1803) (32bitová verze, 64bitová verze)
 • Windows 10, aktualizace z října 2018 (1809) (32bitová verze, 64bitová verze), včetně systému Windows 10 Enterprise 2019 LTSC
 • Windows 10, aktualizace z května 2019 (1903) (32bitová verze, 64bitová verze)
 • Windows 10, aktualizace z listopadu 2019 (1909) (32bitová verze, 64bitová verze) (14.2 RU1 a novější)
 • Windows 10 20H1 (Windows 10 verze 2004) (od 14.3)
Operační systém (server)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Small Business Server 2011
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2012 R2, aktualizace z dubna 2014
 • Windows Server 2012 R2, aktualizace ze srpna 2014
 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2019
 • Windows Server, verze 1803 (Server Core) (14.2 a novější)
 • Windows Server, verze 1809 (Server Core)
 • Windows Server, verze 1903 (Server Core) (14.2 RU1 a novější)
 • Windows Server, verze 1909 (Server Core) (14.2 RU1 a novější)
Prevence narušení prohlížeče
Podpora prevence narušení prohlížeče závisí na verzi systému zjištění narušení klienta (CIDS).
Požadavky na systém klienta
Symantec Endpoint Protection
pro systém Windows
Součást
Požadavky
Procesor (fyzické počítače)
 • 32bitový procesor: 2 GHz Intel Pentium 4 nebo ekvivalent (Intel Pentium 4 nebo ekvivalent)
 • 64bitový procesor: 2 GHz Pentium 4 s podporou x86-64 nebo ekvivalent
  Nejsou podporovány procesory Itanium.
Procesor (virtuální počítače)
Minimálně jeden virtuální soket a jedno jádro na soket s frekvencí 1 GHz (doporučuje se jeden virtuální soket a dvě jádra na soket s frekvencí 2 GHz)
Je nutné povolit vyhrazení prostředků hypervisoru.
Fyzická paměť RAM
1 GB paměti (doporučeno 2 GB) nebo více, pokud to vyžaduje operační systém
Displej
800 x 600 nebo více
Pevný disk
Požadavky na místo na disku závisí na typu instalovaného klienta, instalační jednotce a umístění dat programu. Složka dat programu se obvykle nachází na systémové jednotce ve výchozím umístění C:\ProgramData.
Bez ohledu na zvolenou instalační jednotku je vždy potřeba volné místo na systémové jednotce.
Požadavky na pevný disk:
Požadavky na prostor vycházejí ze souborových systémů NTFS. Další místo je potřeba pro aktualizace obsahu a protokoly.
Požadavky klienta
Symantec Endpoint Protection
pro systém Windows na volné místo na pevném disku v případě instalace na systémovou jednotku
Typ klienta
Požadavky
Standardní klient
V případě umístění složky dat programu na systémové jednotce:
 • 395 MB*
V případě umístění složky dat programu na alternativní jednotce:
 • Systémová jednotka: 180 MB
 • Alternativní instalační jednotka: 350 MB
Klient Embedded nebo VDI
V případě umístění složky dat programu na systémové jednotce:
 • 245 MB*
V případě umístění složky dat programu na alternativní jednotce:
 • Systémová jednotka: 180 MB
 • Alternativní instalační jednotka: 200 MB
Klient vnitřní sítě
V případě umístění složky dat programu na systémové jednotce:
 • 545 MB*
V případě umístění složky dat programu na alternativní jednotce:
 • Systémová jednotka: 180 MB
 • Alternativní instalační jednotka: 500 MB
* Během instalace je vyžadováno dalších 135 MB místa.
Požadavky klienta
Symantec Endpoint Protection
pro systém Windows na volné místo na pevném disku v případě instalace na alternativní jednotku
Typ klienta
Požadavky
Standardní klient
V případě umístění složky dat programu na systémové jednotce:
 • Systémová jednotka: 380 MB
 • Alternativní instalační jednotka: 15 MB*
V případě umístění složky dat programu na alternativní jednotce:**
 • Systémová jednotka: 30 MB
 • Jednotka se složkou dat programu: 350 MB
 • Alternativní instalační jednotka: 150 MB
Klient Embedded nebo VDI
V případě umístění složky dat programu na systémové jednotce:
 • Systémová jednotka: 230 MB
 • Alternativní instalační jednotka: 15 MB*
V případě umístění složky dat programu na alternativní jednotce:**
 • Systémová jednotka: 30 MB
 • Jednotka se složkou dat programu: 200 MB
 • Alternativní instalační jednotka: 150 MB
Klient vnitřní sítě
V případě umístění složky dat programu na systémové jednotce:
 • Systémová jednotka: 530 MB
 • Alternativní instalační jednotka: 15 MB*
V případě umístění složky dat programu na alternativní jednotce:**
 • Systémová jednotka: 30 MB
 • Jednotka se složkou dat programu: 500 MB
 • Alternativní instalační jednotka: 150 MB
* Během instalace je vyžadováno dalších 135 MB místa.
** Pokud se složka dat programu nachází na alternativní instalační jednotce, připočítejte v celkovém součtu 15 MB k jednotce se složkou dat programu. Instalační program však bude během instalace stále potřebovat 150 MB volného místa na alternativní instalační jednotce.
Požadavky na systém klienta
Symantec Endpoint Protection
pro systém Windows Embedded
Součást
Požadavky
Procesor
Intel Pentium 1 GHz
Fyzická paměť RAM
256 MB
Tato cifra je určena pro instalaci vloženého klienta
Symantec Endpoint Protection
. Pokud současně implementujete dodatečné funkce z integrovaného řešení, jako je služba EDR, může být zapotřebí více fyzické paměti RAM.
Pevný disk
Klient
Symantec Endpoint Protection
Embedded a VDI vyžaduje následující množství volného místa na pevném disku:
 • V případě instalace na systémovou jednotku: 245 MB
 • V případě instalace na alternativní jednotku: 230 MB na systémové jednotce a 15 MB na alternativní jednotce
Během instalace je potřeba dalších 135 MB místa.
Tyto údaje předpokládají umístění složky dat programu na systémové jednotce. Podrobnější informace a požadavky jiných typů klientů naleznete v požadavcích na systém klienta
Symantec Endpoint Protection
pro systém Windows.
Operační systém Embedded
 • Windows Embedded Standard 7 (32bitová a 64bitová verze)
 • Windows Embedded POSReady 7 (32bitová a 64bitová verze)
 • Windows Embedded Enterprise 7 (32bitová a 64bitová verze)
 • Windows Embedded 8 Standard (32bitová a 64bitová verze)
 • Windows Embedded 8.1 Industry Pro (32bitová a 64bitová verze)
 • Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise (32bitová a 64bitová verze)
 • Windows Embedded 8.1 Pro (32bitová a 64bitová verze)
Minimální požadované součásti systému
 • Správce filtrů (FltMgr.sys)
 • Podpora sledování výkonu (pdh.dll)
 • Instalační služba systému Windows
Šablony
 • Application Compatibility (výchozí)
 • Digital Signage
 • Industrial Automation
 • IE, Media Player, RDP
 • Set Top Box
 • Thin Client
Šablona Minimum Configuration není podporována.
Sjednocený filtr zápisu (UWF) ani rozšířený filtr zápisu (EWF) nejsou podporovány. Doporučuje se, aby souborový filtr zápisu (FBWF) byl nainstalován spolu s filtrem registru.
Požadavky na systém klienta
Symantec Endpoint Protection
pro systém Mac
Součást
Požadavky
Procesor
64bitový procesor Intel Core 2 Duo nebo novější
Fyzická paměť RAM
2 GB paměti RAM
Pevný disk
500 MB volného místa na pevném disku pro instalaci
Displej
800 x 600
Operační systém
Požadavky na systém klienta
Symantec Endpoint Protection
pro systém Linux
Součást
Požadavky
Hardware
 • Procesor Intel Pentium 4 (2 GHz) nebo novější
 • 1 GB paměti RAM
 • 7 GB volného místa na pevném disku
Operační systémy
 • Amazon Linux
 • CentOS 6U3–6U9, 7–7U7, 8; 32bitová a 64bitová verze
 • Debian 6.0.5 Squeeze, Debian 8 Jessie; 32bitová a 64bitová verze
 • Fedora 16, 17; 32bitová a 64bitová verze
 • Oracle Linux (OEL) 6U2, 6U4, 6U5, 6U8; 7, 7U1, 7U2, 7U3, 7U4
 • Red Hat Enterprise Linux Server (RHEL) 6U2–6U9, 7–7U8, 8–8U2
 • SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP1 – 11 SP4, 32bitová a 64bitová verze; 12, 12 SP1, 12 SP3, 64bitová verze
 • SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED) 11 SP1 – 11 SP4, 32bitová a 64bitová verze; 12 SP3, 64bitová verze
 • Ubuntu 12.04, 14.04, 16.04, 18.04 (od verze 14.3); 32bitová a 64bitová verze
Seznam podporovaných jader operačních systémů u předchozích vydání najdete v tématu Supported Linux kernels for Symantec Endpoint Protection (Podporovaná jádra systému Linux pro aplikaci Symantec Endpoint Protection).
Grafická počítačová prostředí
K zobrazení klienta
Symantec Endpoint Protection
pro systém Linux můžete použít následující grafická prostředí:
 • KDE
 • Gnome
 • Unity
Další požadavky na prostředí
 • Glibc
  Nejsou podporovány operační systémy, které používají knihovnu glibc verze 2.6 nebo starší.
 • Závislé balíčky i686 na 64bitových počítačích
  Řada spustitelných souborů v klientovi pro systém Linux jsou 32bitové programy. U 64bitových počítačů je třeba před instalací klienta pro systém Linux nainstalovat závislé balíčky i686.
  Pokud jste závislé balíčky i686 ještě nenainstalovali, můžete tak učinit z příkazového řádku. Tato instalace vyžaduje oprávnění superuživatele, jak ukazují následující příkazy
  sudo
  :
  • Distribuce založené na systému Red Hat:
   sudo yum install glibc.i686 libgcc.i686 libX11.i686 libnsl.i686
  • Distribuce založené na systému Debian:
   sudo apt-get install ia32-libs
  • Distribuce založené na systému Ubuntu:
   sudo dpkg --add-architecture i386
   sudo apt-get update
   sudo apt-get install gcc-multilib libx11-6:i386
 • net-tools nebo iproute2
  Aplikace
  Symantec Endpoint Protection
  používá jeden z těchto nástrojů podle toho, který je již nainstalován v počítači.
 • Vývojářské nástroje
  Funkce automatické kompilace a ruční kompilace modulu jádra funkce Auto-Protect vyžadují instalaci určitých nástrojů pro vývojáře. Mezi tyto vývojářské nástroje patří gcc, zdrojový kód jádra a hlavičkové soubory. Podrobné informace o tom, co a jak je třeba instalovat pro konkrétní verze systému Linux, naleznete v dokumentu: