Požadavky na internacionalizaci

Na instalaci aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
do jiného prostředí s jiným jazykem než je anglický jazyk nebo smíšeného jazykové prostředí se vztahují omezení.
Požadavky na internacionalizaci
Součást
Požadavky
Názvy počítačů, názvy serverů a názvy pracovních skupin
Jiné než anglické znaky jsou podporovány s následujícími omezeními:
 • Síťový audit nemusí fungovat u hostitelů nebo uživatelů používajících dvoubajtovou znakovou sadu nebo znakovou sadu high-ASCII.
 • Názvy používající dvoubajtovou znakovou sadu nebo znakovou sadu high-ASCII nemusí být v konzole aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  nebo v uživatelském rozhraní klienta zobrazovány správně.
 • Názvy hostitelů používající dvoubajtovou znakovou sadu nebo znakovou sadu high-ASCII nesmí být delší, než systém NetBIOS dovoluje. Pokud je název hostitele delší než dovoluje protokol NetBIOS, nezobrazí se v konzole aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  domovská stránka, stránka Monitory a Hlášení.
Anglické znaky
Anglické znaky jsou vyžadovány v následujících situacích:
 • Zavedení klientského balíku do vzdáleného počítače.
 • Definujte složku s daty serveru v průvodci konfigurací serveru pro správu.
 • Definujte instalační cestu pro
  Symantec Endpoint Protection Manager
  .
 • Definujte oprávnění při zavádění klienta na vzdáleném počítači.
 • Definujte název skupiny.
  Pro skupiny s názvy obsahujícími neanglické znaky je možné vytvořit balík klienta. Nemusí se vám podařit zavést balík klienta pomocí Průvodce odesílaným zaváděním, pokud název skupiny obsahuje neanglické znaky.
 • Odeslání neanglických znaků do klientských počítačů.
  Některé neanglické znaky generované na straně serveru nemusí být v uživatelském rozhraní klienta zobrazeny správně.
  Název umístění používající dvoubajtovou znakovou sadu se například nezobrazí správně na klientských počítačích, jejichž názvy používají jinou znakovou sadu.
Dialog Informace o uživateli na klientském počítači
Nepoužívejte dvoubajtovou znakovou sadu ani znakovou sadu high-ASCII při poskytování zpětné vazby pomocí dialogového okna
Informace o uživateli
na klientském počítači po instalaci exportovaného balíčku.
Průvodce aktivací licence
V následujících polích nepoužívejte dvoubajtové znaky:
 • Jméno
 • Příjmení
 • Název společnosti
 • Město
 • Okres