Další zdroje informací

Následující tabulka uvádí webové stránky, na kterých se nachází osvědčené postupy, informace o řešení potíží a další zdroje, které vám pomohou s použitím produktu.
Informace o webu aplikace Endpoint Protection
Typ informací
Odkaz na webové stránky
Zkušební verze
Obraťte se na zástupce účtu.
Aktuální příručky a dokumentace
Technická podpora
Obsahuje články databáze znalostí, podrobné informace k vydání produktu, aktualizace a opravy a kontakty na podporu.
Informace a novinky o hrozbách
Školení
Přístup k výukovým kurzům, knihovně eLibrary a dalším zdrojům
Fóra Symantec Connect