Řešení potíží aplikace
Symantec Endpoint Protection

Řešení potíží s aplikací Symantec Endpoint Protection
Běžné potíže které můžete vyřešit, zobrazují nejčastější problémy, se kterými se můžete setkat při instalaci a používání aplikace
Symantec Endpoint Protection
.
Běžné problémy, které může být zapotřebí řešit
Úloha
Popis
Oprava problémů s instalací
Ke kontrole připravenosti počítačů na instalaci můžete stáhnout a spustit podpůrný nástroj Symantec Diagnostic Tool (SymDiag). Nástroj je poskytován na webové stránce podpory společnosti Symantec prostřednictvím odkazu Nápověda na server pro správu a klientovi.
Ochrana před virovými incidenty
Před hrozbami, které napadají vaše počítače v síti, se můžete bránit.
Pokud hrozba klientský počítač napadne, můžete ji rozpoznat a reagovat na ni.
Řešení potíží s aktualizací obsahu
Pokud v aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager
nebo klientech neprobíhá aktualizace nejnovějších definicí virů podle očekávání, vyhledejte další informace v následujícím článku:
Řešení problémů s komunikací
Komunikační kanály mezi všemi komponentami aplikace
Symantec Endpoint Protection
musí zůstat otevřené. Mezi tyto kanály patří: server – klient, server – databáze a server/klient – komponenta pro doručení obsahu, jako např. aktualizace LiveUpdate.
Obnovení po selhání
Pokud disponujete souborem se zálohou databáze, můžete v případě poškození databáze nebo poruchy hardwaru obnovit nejnovější snímek databáze.
Omezení prostoru v databázi
Pokud se databáze příliš zvětší, můžete v ní udělat více místa.
Řešení potíží se zprávami
Můžete řešit různé problémy s hlášeními a protokoly.
Řešení potíží s replikací