Změna parametrů časového limitu pro kontrolu zpráv a protokolů

Dojde-li k chybě databáze při prohlížení zpráv nebo protokolů, které obsahují velké množství údajů, můžete provést následující změny:
 • Změna časového limitu připojení k databázi
 • Změna časového limitu příkazu databáze
Výchozí hodnoty pro zprávy jsou následující:
 • Časový limit připojení je 300 sekund (5 minut).
 • Časový limit příkazu je 300 sekund (5 minut).
 1. Pokud chcete změnit hodnoty časového limitu databáze v souboru Reporter.php, přejděte na server
  Symantec Endpoint Protection Manager
  do následující výchozí složky:
  C:\Program Files (x86)\Symantec\
  Symantec Endpoint Protection Manager
  \Php\Include\Resources
 2. V základním textovém editoru (například v Poznámkovém bloku) otevřete soubor Reporter.php.
 3. Najděte řádky
  $CommandTimeout
  a
  $ConnectionTimeout
  a zvyšte hodnotu (v sekundách). Pokud ani jeden řádek neexistuje, vytvořte je. Chcete-li časový limit zvýšit například na 10 minut, zadejte na řádek tuto hodnotu:
  $CommandTimeout = 600;
  $ConnectionTimeout = 600;
  Přidejte tyto nové řádky před následující znaky:
  ?>
 4. Soubor Reporter.php uložte a zavřete.
  Pokud zadáte nulu nebo pole ponecháte prázdná, budou použita výchozí nastavení.
  Pokud se zobrazují chyby CGI nebo chyby ukončení procesu, může být vhodné změnit tyto parametry:
  • Parametr max_execution_time v souboru Php.ini
  • Parametry časového limitu serveru Apache, FcgidIOTimeout, FcgidBusyTimeout a FcgidIdleTimeout v souboru httpd.conf
 5. Pokud chcete změnit parametr max_execution_time v souboru php.ini, přejděte na serveru
  Symantec Endpoint Protection Manager
  do následující výchozí složky:
  C:\Program Files (x86)\Symantec\
  Symantec Endpoint Protection Manager
  \Php
 6. Pravým tlačítkem myši klepněte na soubor Php.ini a potom klepněte na položku
  Vlastnosti
  .
 7. Na kartě
  Obecné
  zrušte volbu možnosti
  Jen ke čtení
  .
 8. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
 9. V základním textovém editoru (například v Poznámkovém bloku) otevřete soubor Php.ini.
 10. Najděte položku
  max_execution_time
  a hodnotu zvyšte (sekundy). Chcete-li časový limit zvýšit například na 10 minut, zadejte na řádek tuto hodnotu:
  max_execution_time=600
 11. Soubor Php.ini uložte a zavřete.
 12. Pravým tlačítkem myši klepněte na soubor Php.ini a potom klepněte na položku
  Vlastnosti
  .
 13. Na kartě
  Obecné
  zaškrtněte možnost
  Jen ke čtení
  .
 14. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
 15. Pokud chcete změnit parametry časového limitu Apache v souboru httpd.conf, přejděte na server
  Symantec Endpoint Protection Manager
  do následující výchozí složky:
  C:\Program Files (x86)\Symantec\
  Symantec Endpoint Protection Manager
  \apache\conf
 16. V základním textovém editoru (například v Poznámkovém bloku) otevřete soubor httpd.conf.
 17. Najděte následující řádky a hodnoty zvyšte (sekundy):
  • FcgidIOTimeout 1800
  • FcgidBusyTimeout 1800
  • FcgidIdleTimeout 1800
 18. Soubor httpd.conf uložte a zavřete.