Klient a soubory pro komunikaci na serveru

Nastavení komunikace mezi klientem a serverem a další nastavení klienta se ukládají do souborů v klientském počítači.
Klientské soubory
Název souboru
Popis
SerDef.dat
Šifrovaný soubor, do kterého se ukládají nastavení komunikace podle umístění. Pokaždé, když uživatel změní umístění, bude přečten soubor SerDef.dat a pro klienta bude použito příslušné nastavení komunikace pro nové umístění.
sylink.xml
Ukládá globální nastavení komunikace. Tento soubor je určen pouze k internímu použití a neměl by se upravovat. Obsahuje nastavení z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager. Pokud tento soubor opravíte, většina nastavení bude přepsána nastavením ze serveru pro správu při příštím připojení klienta k serveru pro správu.
SerState.dat
Zašifrovaný soubor, který obsahuje informace o uživatelském rozhraní, například jaká je velikost obrazovky klienta, zda se zobrazí konzole ochrany před neoprávněným využitím sítě a hostitele a jestli se zobrazí služby systému Windows. Klient při spuštění načte tento soubor a obnoví stav grafického uživatelského rozhraní, jaký byl nastaven při ukončení klienta.