Identifikace chyby instalace klienta

Instalační program systému Windows a Průvodce zaváděním Push vytvářejí soubory protokolu, které lze použít k ověření, zda byla instalace úspěšná. Soubory protokolu uvádějí komponenty, které byly úspěšně nainstalovány, a poskytují množství podrobností týkajících se instalačního balíčku. Pomocí souboru protokolu můžete identifikovat součást nebo akci, která způsobila chybu instalace. V případě, že nedokážete zjistit příčinu selhání instalace, uchovejte si soubor protokolu. V případě, že budete vyzvání, poskytněte soubor technické podpoře společnosti Symantec.
Při každém spuštění instalačního balíčku je soubor protokolu přepsán.
  1. V textovém editoru otevřete soubor protokolu, který byl vytvořen během instalace.
  2. Chcete-li najít chyby, hledejte následující záznam:
    Value 3
    Akce, která byla provedena před řádkem s touto položkou, s největší pravděpodobností způsobila chybu. Řádky, které následují za touto položkou, označují součásti instalace, které byly vráceny zpět, protože instalace nebyla úspěšná.