Reakce na zjištění Power Eraser

Power Eraser nenapravuje žádná zjištění během prověřování neboť jeho schopnost agresivního zjišťování vyvolává falešné poplachy. O nápravu zjištěných událostí musíte požádat po kontrole detekce a poté se rozhodnete, zda je chcete napravit nebo nechat být. Pokud si vyberete nápravu, Power Eraser odstraní soubory, které jsou spojené se zjištěním. Nicméně odebrané soubory můžete až do smazání obnovit.
Zásada udržení protokolu stanoví jak dlouho budou události Power Eraser k dispozici. Ve výchozím nastavení jsou k dispozici 14 dnů.
 1. Reakce na zjištění Power Eraser
 2. Zkontrolujte, zda je analýza Power Eraser dokončena.
  • Protokol Stav počítače obsahuje ikonu, která značí, zda je prověřování dokončené.
  • Protokol ukáže, zda Power Eraser dokončil či nedokončil analýzu.
 3. V protokolu rizik nebo v
  Protokolu prověřování > Zobrazit zjištění
  vyberte samostatné zjištění nebo více zjištění, na které se akce vztahuje.
  • Kromě určitého rizika, které je označeno
   Potenciální riziko nalezeno (Probíhající akce správce)
   , klikněte na ikonu plus ve sloupci
   Akce
   .
  • Vyberte různá rizika, která jsou označená
   Potenciální riziko nalezeno (Probíhající akce správce)
   , a potom vyberte akci z rozbalovacího menu
   Akce
   .
 4. Vyberte jednu z následujících akcí:
  • Smazat riziko detekované Power Eraser
   Riziko napraví odstraněním z počítače. Power Eraser uloží záložní soubor, který lze obnovit.
  • Ignorovat riziko detekované Power Eraser
   Oznámí, že jste zkontrolovali zjištění a nechcete riziko napravit.
   Tato akce změní událost na "Ponechat samotné" pouze v protokolu konzole. Oznámení neaktualizuje odpovídající událost na klientovi. V protokolu klienta se i nadále zobrazuje událost, např. "Probíhající analýza".
 5. Pokud vyberete akci z rozbalovacího seznamu
  Akce
  , klikněte na
  Použít
  .
Pokud jste vybrali
Ignorovat riziko zjištěné Power Eraser
, zjištění se nyní zobrazí jako
Objeveno potenciální riziko (ponechat)
.
Odebrané zjištění, které je označené
Objeveno potenciální riziko (odebráno)
můžete obnovit pomocí
Obnovit riziko smazané Power Eraser
.
Shrnutí stavů zjištění Power Eraser
Stav zjištění
Popis
Probíhající aktivita správce
Power Eraser detekoval riziko jako potenciální hrozbu. Riziko byste měli zkontrolovat a rozhodnout se, zda by měl Power Eraser napravit riziko nebo oznámit riziko a nechat ho být.
Obnoveno
Správce obnovil soubory, které byly přesunuty když správce požádal Power Eraser o nápravu rizika.
Odstraněno
Správce požádal, aby Power Eraser napravil a smazal riziko. Když Powewr Eraser smaže riziko, smaže soubory, které jsou spojené s rizikem, ale uloží záložní kopie, které lze obnovit. Můžete chtít obnovit smazané riziko, které později nepovažujete za riziko. Protokoly událostí můžete obnovovat až do smazání.
Ponechat samostatné
Správce požádal, aby Power Eraser ponechal riziko samostatné.