Spuštění analýzy nástroje Power Eraser z aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager

Nástroj Power Eraser můžete spustit k analyzování a zjišťování trvalých hrozeb na jednom počítači nebo v malé skupině počítačů.
Když nástroj Power Eraser zjistí potenciální rizika, můžete tato rizika vidět a určit, která představují hrozby. Nástroj Power Eraser neprovádí automaticky nápravu rizik. Je nutné, abyste nástroj Power Eraser spustili ručně k nápravě rizik, která určíte jako hrozby. Nástroj Power Eraser můžete spustit také pro konkrétní hrozbu nebo hrozby, které jsou zjištěny jinými funkcemi ochrany. Nástroj Power Eraser běží na počítačích, kterým je přiřazena funkce zjišťování.
Když spustíte nástroj Power Eraser v režimu rootkitů a na klientském počítači se zobrazí zpráva o možnosti restartování, správce nebo uživatel nemůže nástroj Power Eraser zrušit. Po restartování může uživatel nástroj Power Eraser zrušit, pokud zásady ochrany před viry a spywarem umožňují uživatelům zrušit prověřování.
 1. Pokud chcete spustit analýzu nástrojem Power Eraser ze stránky Klienti v aplikaci
  Symantec Endpoint Protection Manager
  , vyberte na stránce
  Klienti
  na kartě
  Klienti
  počítače, které chcete analyzovat.
  Pokud vyberete mnoho počítačů, můžete negativně ovlivnit výkon vaší sítě.
 2. V části
  Úlohy
  klikněte na možnost
  Spustit příkaz v počítačích
  a potom klikněte na položku
  Spustit analýzu nástrojem Power Eraser
  .
 3. V dialogovém okně
  Vybrat nástroj Power Eraser
  zvolte, zda chcete nebo nechcete spustit nástroj Power Eraser v režimu rootkitů. Pro režim rootkitů můžete nastavit možnosti restartování. K nastavení možností restartování a spuštění prověřování rootkitů musíte mít oprávnění správce.
 4. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
  Nástroj Power Eraser se spustí na vybraných počítačích. Příkaz můžete zrušit na kartě
  Stav příkazu
  na stránce
  Monitory
  .
 5. Pokud chcete spustit analýzu nástrojem Power Eraser z protokolu Stav počítače v aplikaci
  Symantec Endpoint Protection Manager
  , klikněte na bočním panelu na možnost
  Monitory
  a vyberte kartu
  Protokoly.
 6. V seznamu
  Typ protokolu
  vyberte protokol
  Stav počítače
  a pak klikněte na možnost
  Zobrazit protokol
  .
 7. Vyberte počítače, na kterých chcete spustit nástroj Power Eraser a vyberte možnost
  Spustit analýzu nástrojem Power Eraser
  z rozevírací nabídky
  Příkazy
  .
  Pokud vyberete mnoho počítačů, můžete negativně ovlivnit výkon vaší sítě.
 8. Klikněte na tlačítko
  Spustit
  .
 9. V dialogovém okně
  Vybrat nástroj Power Eraser
  zvolte, zda chcete nebo nechcete spustit nástroj Power Eraser v režimu rootkitů. Pro režim rootkitů můžete nastavit možnosti restartování. K nastavení možností restartování a spuštění prověřování rootkitů musíte mít oprávnění správce.
 10. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
  Nástroj Power Eraser se spustí na vybraných počítačích. Příkaz můžete zrušit na kartě
  Stav příkazu
  .
 11. Pokud chcete spustit analýzu nástrojem Power Eraser z protokolu rizik v aplikaci
  Symantec Endpoint Protection Manager
  , klikněte na bočním panelu na možnost
  Monitory
  a vyberte kartu
  Protokoly
  .
 12. V seznamu
  Typ protokolu
  vyberte protokol
  Riziko
  a pak klikněte na možnost
  Zobrazit protokol
  .
 13. Vyberte rizika, pro která chcete spustit nástroj Power Eraser. Ve sloupci
  Akce události
  můžete vidět upozornění na spuštění nástroje Power Eraser.
  Nástroj Power Eraser můžete spustit pro jakékoli riziko v protokolu.
 14. Vyberte možnost
  Spustit analýzu nástrojem Power Eraser
  z rozevírací nabídky
  Akce
  nebo ve sloupci
  Akce
  .
 15. Klikněte na tlačítko
  Spustit
  .
 16. V dialogovém okně
  Vybrat nástroj Power Eraser
  zvolte, zda chcete nebo nechcete spustit nástroj Power Eraser v režimu rootkitů. Pro režim rootkitů můžete nastavit možnosti restartování. K nastavení možností restartování a spuštění prověřování rootkitů musíte mít oprávnění správce.
 17. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
  Nástroj Power Eraser běží na počítačích, které jsou infikovány vybranými riziky. Příkaz můžete zrušit na kartě
  Stav příkazu
  .