Řešení potíží v komunikaci mezi aplikací
Symantec Endpoint Protection Manager
a konzolí nebo výchozí databází

Potíže s připojením ke konzoli nebo výchozí databázi aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
se mohou projevovat například následujícím způsobem:
  • Služba serveru pro správu (semsrv) je zastavená.
  • Služba serveru pro správu nezůstane ve spuštěném stavu.
  • Na stránkách Domovská stránka, Monitory a Hlášení se zobrazuje chyba HTTP.
  • Stránky Domovská stránka, Monitory a Hlášení je prázdná.
  • Na stránkách Domovská stránka, Monitory a Hlášení se stále zobrazuje ukazatel průběhu načítání, nezobrazuje se obsah.
Při všech těchto potížích se v protokolu událostí systému Windows zobrazí chyba Java -1. Chcete-li zjistit konkrétní příčinu chyby Java -1, nahlédněte do protokolu scm-server. Protokol scm-server se ve výchozím nastavení nachází v následujícím umístění:
SEPM_Install
\tomcat\logs\scm-server-0.log
Výchozí hodnota pro
SEPM_Install
je C:\Program Files (x86)\Symantec\
Symantec Endpoint Protection Manager
.
Kontrola komunikace s konzolou nebo databází
Co kontrolovat
Popis
Otestujte propojení mezi databází a serverem pro správu.
Můžete ověřit, zda server pro správu a databáze komunikují řádným způsobem.
Ověřte, zda je nastavena správná velikost paměti heap serveru pro správu.
Pokud se nelze přihlásit ke vzdálené konzole serveru pro správu, může být nutné zvýšit velikost paměti heap. Rovněž se může v protokolu scm-server zobrazit zpráva o nedostatku paměti.
Ujistěte se, že v serveru pro správu není spuštěno více verzí aplikace PHP.
Můžete zkontrolovat, zda v serveru pro správu není spuštěno více softwarových balíků, které využívají různé verze aplikace PHP. Aplikace PHP používá globální soubor konfigurace (php.ini). V případě více souborů konfigurace musíte u každého produktu vynutit použití vlastního překladače. Jakmile bude každý produkt používat správnou příslušnou verzi aplikace PHP, bude server pro správu fungovat správně.
Zkontrolujte systémové požadavky.
Můžete zkontrolovat, zda klient a server pro správu splňují minimální nebo doporučené systémové požadavky.