Ověření připojení serveru pro správu k databázi

Server pro správu a databáze nemusí komunikovat správně. Můžete zkontrolovat, zda je databáze spuštěna a otestovat spojení mezi serverem a databází.
Ověření připojení k databázi
Typ databáze
Proveďte následující kroky.
Databáze Microsoft SQL Server Express (od verze 14.3 RU1)
 • Ověřte, zda je spuštěna služba SQL Server Express a zda proces sqlserver.exe naslouchá portu TCP 2638.
 • Otestujte spojení ODBC.
Vestavěná databáze Sybase (verze 14.3 MP1 a starší)
 • Ověřte, zda je spuštěna služba Symantec Embedded Database (Vestavěná databáze Symantec) a zda proces dbsrv9.exe sleduje port TCP 2638.
 • Otestujte spojení ODBC.
Vzdálená databáze Microsoft SQL Server
 • Ověřte, zda jste při instalaci a konfiguraci aplikace Symantec Endpoint Protection Manager určili pojmenovanou instanci.
 • Ověřte, zda je spuštěn a řádně nakonfigurován server SQL.
 • Ověřte, zda je síťové spojení mezi serverem pro správu a databází SQL v pořádku.
 • Otestujte spojení ODBC.
Postup ověření komunikace s databází Microsoft SQL Server Express:
 1. V nabídce
  Start
  rozbalte možnost
  Microsoft SQL Server 2017
  a klikněte na položku
  Správce konfigurace serveru SQL Server 2017
  .
 2. V dialogovém okně
  Správce konfigurace serveru SQL Server
  rozbalte možnost
  Síťová konfigurace serveru SQL Server
  a vyberte instanci
  Protokoly pro SQLEXPRESS
  .
  Pole
  TCP/IP
  by mělo být nastaveno na možnost
  Povoleno
  .
 3. Pravým tlačítkem myši klikněte na možnost
  TCP/IP
  a potom klikněte na položku
  Vlastnosti
  .
 4. Na kartě Adresy IP přejděte dolů do kategorie
  IPAll
  . V poli
  Port TCP
  se zobrazí číslo portu, ve výchozím nastavení 2638.
Postup ověření komunikace s vestavěnou databází:
 1. V počítači serveru pro správu klikněte na možnost
  Start > Ovládací panely > Nástroje pro správu
  .
 2. V dialogovém okně
  Nástroje pro správu
  dvakrát klikněte na možnost
  Datové zdroje (ODBC)
  .
 3. V dialogovém okně
  Správce zdrojů dat rozhraní ODBC
  klikněte na možnost
  Název DSN systému
  .
 4. Na kartě
  Název DSN systému
  dvakrát klikněte na možnost
  SymantecEndpointSecurityDSN
  .
 5. Na kartě
  ODBC
  ověřte, že rozbalovací seznam Název zdroje dat obsahuje hodnotu
  SymantecEndpointSecurityDSN
  a volitelně zadejte popis.
 6. Klikněte na tlačítko
  Přihlásit
  .
 7. Na kartě
  Přihlášení
  zadejte do textového pole
  ID uživatele
  řetězec
  dba
  .
 8. Do textového pole
  Heslo
  zadejte heslo databáze.
  Jedná se o heslo databáze, které jste určili při instalaci serveru pro správu.
 9. Klikněte na tlačítko
  Databáze
  .
 10. Na kartě
  Databáze
  do textového pole
  Název serveru
  zadejte tento řetězec:
  \\
  názevserveru
  \
  názevinstance
  Pokud používáte anglickou verzi aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  , zadejte výchozí hodnotu
  sem5
  . Jinak ponechte textové pole Název serveru prázdné.
 11. Na kartě
  ODBC
  klikněte na možnost
  Testovat připojení
  a ujistěte se, že test proběhne úspěšně.
 12. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
 13. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
Postup ověření komunikace s databází Microsoft SQL Server:
 1. V počítači serveru pro správu klikněte na možnost
  Start > Ovládací panely > Nástroje pro správu
  .
 2. V dialogovém okně
  Nástroje pro správu
  dvakrát klikněte na možnost
  Datové zdroje (ODBC)
  .
 3. V dialogovém okně
  Správce zdrojů dat rozhraní ODBC
  klikněte na možnost
  Název DSN systému
  .
 4. Na kartě
  Název DSN systému
  dvakrát klikněte na možnost
  SymantecEndpointSecurityDSN
  .
 5. V rozevíracím seznamu
  Server
  ověřte, že byl vybrán správný server a instance.
 6. Klikněte na tlačítko
  Další
  .
 7. Jako Přihlašovací ID zadejte
  sa
  .
 8. Do textového pole
  Heslo
  zadejte heslo databáze.
  Jedná se o heslo databáze, které jste určili při instalaci serveru pro správu.
 9. Klikněte na tlačítko
  Další
  a ujistěte se, že jako výchozí je vybrána databáze
  sem5
  .
 10. Klikněte na tlačítko
  Další
  .
 11. Klikněte na tlačítko
  Dokončit
  .
 12. Klepněte na tlačítko
  Otestovat zdroj dat
  a ověřte, zda se zobrazí výsledek:
  TESTY PROBĚHLY ÚSPĚŠNĚ!