Kontrola připojení k serveru pro správu v klientském počítači

Máte-li spravovaného klienta, můžete zkontrolovat připojení na server pro správu. Pokud nejste připojeni k serveru pro správu, můžete požadovat připojení klienta.
 1. Kontrola připojení k serveru pro správu v klientském počítači
 2. Na stránce
  Stav
  klikněte na možnost
  Nápověda > Řešení potíží
  .
 3. V dialogovém okně
  Řešení potíží
  klepněte na možnost
  Stav připojení
  .
 4. V podokně
  Stav připojení
  můžete vidět poslední pokus o přihlášení a poslední úspěšné připojení.
 5. Pokud se chcete znovu připojit k serveru pro správu, klepněte na
  Připojit nyní
  .