Kontrola protokolů příchozí pošty na serveru pro správu.

K vytváření protokolů o aktivitě ve schránce příchozí pošty serveru pro správu můžete použít klíč registru systému Windows. Když upravíte klíč registru systému Windows, server pro správu vytvoří protokoly (ersecreg.log a exsecars.log). Tyto protokoly si může prohlédnout, abyste vyřešili potíže s komunikací mezi klientem a serverem.
 1. Kontrola protokolů příchozí pošty na serveru pro správu
 2. Na serveru pro správu nastavte v části HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\
  Symantec Endpoint Protection
  \SEPM hodnotu DebugLevel na 3.
  Schránka doručené pošty se v počítači serveru pro správu zobrazí v následujícím výchozím umístění:
  SEPM_Install
  \data\inbox\log
  Výchozí hodnota pro
  SEPM_Install
  je C:\Program Files (x86)\Symantec\
  Symantec Endpoint Protection Manager
  .
 3. Otevřete protokol v poznámkovém bloku.