Ověření schopnosti klienta připojit se k serveru pro správu povolením a kontrolou protokolu přístupu

Ověřením protokolu přístupu serveru HTTP Apache na serveru pro správu můžete zkontrolovat schopnost klienta připojit se k serveru pro správu. Pokud se klient může připojit, nebude příčinou problému s připojením klienta chyba v síti. Chybou v síti je blokování přístupu branou firewall nebo sítě, které nejsou propojeny.
Předtím, než bude možné si protokol prohlédnout, je třeba protokol přístupu serveru HTTP Apache povolit.
Po kontrole je vhodné protokol opět zakázat, jelikož zbytečně využívá prostředky procesoru a místo na disku.
Výchozí hodnota pro
SEPM_Install
je C:\Program Files (x86)\Symantec\
Symantec Endpoint Protection Manager
.
 1. Pokud chcete povolit přístup k protokolu Apache HTTP server, otevřete v textovém editoru soubor
  SEPM_Install
  \apache\conf\httpd.conf
  .
 2. V souboru
  httpd.conf
  odeberte z následujícího řetězce znaménko hash (#) a soubor uložte:
  #CustomLog "logs/access.log" combined
 3. Zastavte a restartujte službu
  Symantec Endpoint Protection Manager
  a server HTTP Apache:
 4. Pokud chcete zobrazit přístup k protokolu Apache HTTP server, otevřete na serveru pro správu soubor
  SEPM_Install
  \apache\logs\access.log
  .
 5. Zkontrolujte adresu IP klientského počítače nebo název hostitele. Její výskyt informuje o skutečnosti, že se klienti mohou k serveru HTTP Apache připojit.
 6. Protokol přístupu serveru HTTP Apache opět zakažte.