Obnovení nastavení komunikace klienta pomocí nástroje SylinkDrop

Soubor Sylink.xml obsahuje nastavení komunikace mezi klientem a serverem Symantec Endpoint Protection Manager. Pokud klienti ztratili komunikaci se serverem pro správu, musíte nahradit starý soubor Sylink.xml novým. Nástroj SylinkDrop automaticky nahradí soubor Sylink.xml v klientském počítači novým souborem Sylink.xml.
Soubor sylink.xml lze také vyměnit opětovným zavedením instalačního balíku klienta. Tento postup lze použít u velkého počtu počítačů, počítačů s komplikovaným fyzickým přístupem nebo u počítačů, které vyžadují přístup správce.
Když spustíte nástroj SylinkDrop, může provádět také tyto úkony:
 • Přesunovat nebo přenášet klienty na novou doménu nebo server pro správu
 • Obnovovat poruchy komunikace s klientem, které nelze napravit na serveru pro správu.
 • Přesunout klienta z jednoho serveru na jiný server, který není partnerem pro replikaci
 • Přesunout klienta z jedné domény do jiné
 • Převést nespravovaného klienta na spravovaného.
Pomocí nástroje můžete napsat skript, který upraví nastavení komunikace pro velký počet klientů.
 1. Obnovení nastavení komunikace klienta se serverem pomocí nástroje SylinkDrop pro systém Windows
 2. V konzole vyexportujte soubor pro komunikaci ze skupiny, která se připojuje k serveru pro správu, ke kterému se má připojovat klientský počítač. Komunikačním souborem je Sylink.xml.
 3. Zkopírujte soubor pro komunikaci na klientský počítač.
  Soubor můžete buď uložit na síťové místo, poslat jej e-mailem uživateli klientského počítače nebo jej zkopírovat na mobilní médium.
 4. Proveďte jednu z následujících úloh:
  • V instalačním souboru plné verze produktu z Centra stahování Broadcom najděte soubor
   Tools\SylinkDrop\SylinkDrop.exe
   .
  • V počítači, ve kterém je spuštěn server pro správu, vyhledejte tuto cestu:
   C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection\
   Version.Number
   \Bin\SylinkDrop.exe
   .
  Nástroj můžete spustit vzdáleně nebo ho uložit a následně spustit na klientském počítači. Informace o možnostech příkazového řádku ve složce
  \Tools\SylinkDrop
  získáte kliknutím na soubor readme.
 5. V dialogovém okně
  Sylink Drop
  klikněte na možnost
  Procházet
  a najděte soubor .xml, který jste v kroku 2 zavedli na klientský počítač.
 6. Klepněte na možnost
  Aktualizovat soubor Sylink
  .
 7. Až se zobrazí dialogové okno potvrzení, klepněte na tlačítko
  OK
  .
 8. V dialogovém okně
  Sylink Drop
  klepněte na tlačítko
  Dokončit
  .