Řešení potíží se zprávami

Při používání zpráv byste si měli být vědomi následujících skutečností:
 • Časová razítka, včetně časů prověřování klientů, se ve zprávách a protokolech uvádí v místním čase uživatele. Databáze zpráv ukladá události s časem GMT (Greenwich Mean Time). Při vytváření zprávy je hodnota času GMT převedena na místní čas počítače, v němž jsou zprávy zobrazeny.
 • Pokud se spravovaní klienti nacházejí v odlišné časové zóně od serveru pro správu a používáte volbu filtru
  Nastavit určená data
  , můžete získat neočekávané výsledky. Může být ovlivněna přesnost dat a času jak u klienta, tak na serveru pro správu.
 • Změníte-li časové pásmo na serveru, odhlaste se od konzoly a opět se přihlaste. Pak se v protokolech a hlášeních zobrazí přesné časy.
 • V některých případech údaje zprávy přesně neodpovídají údajům zobrazeným ve vašem produktu zabezpečení. K tomuto nesouladu dochází, protože software pro odesílání zpráv seskupuje události zabezpečení.
 • Pro zvýšení zabezpečení můžete pro funkce tvorby a odesílání hlášení použít protokol SSL. Protokol SSL chrání data a zajišťuje jejich integritu. Také poskytuje ověřování mezi klientem a serverem.
 • Informace o kategorii rizika zprávy jsou získávány z webových stránek střediska Security Response společnosti Symantec. Dokud není konzola aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  schopná tyto informace získat, u všech zpráv, které vytvoříte, se v polích kategorie rizika zobrazí položka Neznámé.
 • Vámi vytvořené zprávy poskytují přesný obraz špatně funkčních počítačů ve vaší síti. Zprávy jsou založeny na údajích protokolu, nikoliv na údajích registru systému Windows.
 • Dojde-li při spouštění hlášení s velkým objemem dat k chybě databáze, bude pravděpodobně třeba změnit parametry časových limitů databáze.
 • Pokud se zobrazují chyby CGI nebo chyby ukončení procesu, můžete změnit jiné parametry časových limitů.
 • V případě, že je v počítači zakázání používání adres zpětné smyčky, nebudou se stránky se zprávami zobrazovat.