Co byste měli znát předtím, než spustíte nástroj Power Eraser z konzole aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager

Nástroj Power Eraser poskytuje agresivní prověřování a analýzu za účelem usnadnění řešení problémů se silně infikovanými počítači se systémem Windows. Protože analýza nástroje Power Eraser je agresivní, někdy označuje kritické soubory, které můžete potřebovat. Nástroj Power Eraser může vytvářet více falešných poplachů než prověřování výskytu virů a spywaru.
Nástroj Power Eraser byste měli spouštět pouze v nouzových situacích, například když počítače vykazují nestabilitu nebo mají trvalý problém. Nástroj Power Eraser obvykle spouštíte na jednom počítači nebo v malé skupině počítačů. Současně byste neměli spouštět jiné aplikace. V některých případech vás pravidelné prověřování vyzve ke spuštění analýzy nástroje Power Eraser.
Rozdíly mezi použitím nástroje Power Eraser z aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
nebo místně pomocí nástroje SymDiag
Nástroj Power Eraser lze spustit vzdáleně z konzole správy na vašich klientech používajících systém Windows. Aplikace
Symantec Endpoint Protection
nezahrnuje možnost spouštění nástroje Power Eraser přímo z klienta. Uživatel klientského počítače si však může stáhnout nástroj SymDiag a spustit nástroj Power Eraser z něj.
 • Pokud použijete nástroj SymDiag, nejsou zjištění nástroje Power Eraser uvedena v protokolech aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  .
 • Při spuštění z konzole nekontroluje nástroj Power Eraser uživatelské body zavedení, registrace a složky, které nástroj SymDiag kontroluje.
Nespouštějte nástroj Power Eraser současně z konzole a místně pomocí nástroje SymDiag. Jinak můžete negativně ovlivnit výkon počítače.
Nástroj Power Eraser používá velké množství prostředků počítače. Soubory nástroje Power Eraser mohou také vyžadovat značný volný prostor na počítači, pokud spouštíte nástroj Power Eraser na počítači vícekrát. Během každé analýzy ukládá nástroj Power Eraser informace o zjišťování v souborech, které ukládá ve složce aplikace Symantec Endpoint Protection. Soubory jsou uvolněny, když klient čistí protokoly.
Čím se nástroj Power Eraser liší od prověřování výskytu virů a spywaru
Nástroj Power Eraser se liší od prověřování výskytu virů a spywaru následovně:
 • Na rozdíl od úplného prověřování nástroj Power Eraser neprověřuje každý soubor na počítači. Nástroj Power Eraser kontroluje body zavedení a umístění disků bodů zavedení a také probíhající procesy a nainstalované služby.
 • Zjištění nástroje Power Eraser se nezobrazují v karanténě.
 • Nástroj Power Eraser má přednost před prověřováním výskytu virů a spywaru. Když spustíte nástroj Power Eraser, aplikace
  Symantec Endpoint Protection
  zruší veškerá probíhající prověřování výskytu virů a spywaru.
 • Nástroj Power Eraser neprovádí automaticky nápravu zjištění. Je nutné, abyste kontrolovali seznam zjištění v protokolu prověřování nebo v protokolu rizik a vybrali z protokolu akci. Můžete zvolit odstranění zjištění nebo označení zjištění jako bezpečného (ponechat). Odstraněné zjištění můžete také obnovit (vrátit zpět).
Nástroj Power Eraser lze spouštět v pravidelném režimu nebo režimu rootkitů. Režim rootkitů vyžaduje restart před spuštěním prověřování. Pokud zvolíte odstranění jakéhokoli zjištění nástroje Power Eraser, je nutné počítač restartovat, aby byla náprava dokončena.
Přehled kroků vyšší úrovně, které provádíte, když potřebujete spustit nástroj Power Eraser
Když spouštíte nástroj Power Eraser z konzole, provádíte dva kroky vyšší úrovně:
 • Spuštění analýzy nástroje Power Eraser na jednom počítači nebo v malé skupině počítačů. Nástroj Power Eraser neprovádí automaticky nápravu žádných zjištění kvůli možnosti falešných poplachů.
 • Použijte protokol rizik nebo protokol prověřování ke kontrole zjištění nástroje Power Eraser a ručně vyžádejte, aby nástroj Power Eraser odstranil veškerá zjištění, která určíte jako hrozby. Také můžete potvrdit zjištění, která chcete ignorovat a ponechat.
Překontrolujte podrobnosti postupu spouštění nástroje Power Eraser z konzole a postupu kontroly správného nakonfigurování nastavení konzole.
Přehled nastavení zásad aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
,které ovlivňují nástroj Power Eraser
Následující nastavení zásad ovlivňují nástroj Power Eraser: