Vysvětlení odesílání informací společnosti Symantec za účelem zlepšení ochrany v počítači

Ve výchozím nastavení klient pravidelně odesílá společnosti Symantec anonymní informace o zjištěných hrozbách, síti a konfiguraci. Společnost Symantec tyto informace využívá k ochraně klientských počítačů před novými, cílenými a měnícími se hrozbami. Veškerá data odeslaná společnosti Symantec umožňují lépe reagovat na hrozby. Společnost Symantec doporučuje odesílat co největší množství informací.
Společnost Symantec maximálně usiluje o to, aby jakékoli informace odeslané klientem zůstaly anonymní.
Anonymní informace, které klient odešle společnosti Symantec, vám poskytnou tyto výhody:
 • zvýšení zabezpečení sítě,
 • optimalizace výkonu produktu.
V některých případech se však můžete rozhodnout, že chcete klientovi zakázat odesílání některých informací. Místo zakázání odesílání všech typů informací z klientů je vhodnější zakázat pouze odesílání informací o síti.
Společnost Symantec doporučuje ponechat odesílání informací z klientů vždy povolené. Zakázání odesílání informací může narušit rychlejší vyřešení zjištění falešného poplachu v aplikacích, které jsou používány výhradně ve vaší organizaci. Bez informací o výskytu malwaru ve vaší organizaci může reakce produktu a společnosti Symantec na hrozby trvat delší dobu.
Data shromažďovaná telemetrií společnosti Symantec mohou obsahovat anonymní prvky, které nejsou přímo identifikovatelné. Společnost Symantec nepotřebuje ani se nesnaží použít telemetrická data k identifikaci jakéhokoli jednotlivého uživatele.
Úprava odesílání informací společnosti Symantec:
 1. Vyberte možnost
  Změnit nastavení
  >
  Správa klienta
  .
 2. Na kartě
  Odeslané informace
  zaškrtněte možnost
  Odesílat společnosti Symantec anonymní data za účelem získání rozšířených informací ochrany před hrozbami
  . Tato možnost umožňuje aplikaci
  Symantec Endpoint Protection
  odesílat informace o hrozbách zjištěných v počítači a také informace o síti a konfiguraci.
  Společnost Symantec doporučuje tuto možnost povolit.
 3. Chcete-li vybrat typy informací, které se mají odesílat, vyberte možnost
  Více možností
  .
 4. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
Můžete také ručně odeslat soubor společnosti Symantec z karantény.
Další informace o ochraně osobních údajů naleznete v následujícím dokumentu: