Upgrade a migrace na nejnovější verzi aplikace Symantec Endpoint Protection (SEP)

Přečtěte si, jak aktualizovat nejnovější verzi aplikace Symantec Endpoint Protection
Pomocí tohoto tématu můžete upgradovat na nejnovější verzi aplikace SEP 14.x a využívat nové funkce. Tato informace platí konkrétně pro upgrade softwaru v prostředích, kde je již nainstalována kompatibilní verze produktu.
Dříve než provedete aktualizaci, přečtěte si následující informace:
Proces upgradu aplikace
Symantec Endpoint Protection
Úloha
Popis
Krok 1: Stáhněte si nejnovější verzi ze služby Centrum stahování Broadcom.
Před zahájením upgradu aplikací Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM) a klientů Symantec Endpoint Protection zajistěte maximalizaci ochrany sítě během upgradu, a to pomocí těchto osvědčených postupů:
 • Společnost Symantec doporučuje, abyste zároveň s upgradem aplikace služby Centrum stahování Broadcom neprováděli instalaci programů třetích stran. Instalace softwaru jiných výrobců, který provádí změny na úrovni sítě nebo systému, může způsobit nežádoucí výsledky během upgradu aplikace Symantec Endpoint Protection.
 • Pokud je to možné, před instalací nebo upgradem aplikace Symantec Endpoint Protection restartujte klientské počítače.
 • Pokud migrujete na Windows 10 a současně upgradujete aplikaci Symantec Endpoint Protection z verze 12.1.6 nebo starší, je nutné nejprve migrovat aplikaci Symantec Endpoint Protection. Další informace najdete v tématu Podpora ochrany koncových bodů pro Windows 10.
 • Společnost Symantec doporučuje spíše upgradovat celou síť na aktuální verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, než spravovat několik verzí.
Krok 2: Zálohování databáze a příprava na zotavení po havárii
Zálohujte databázi, protokoly a soubor pro obnovení, který aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
používá k zajištění integrity klientských dat. Tyto kroky se liší v závislosti na vaší verzi.
Krok 3: Zrušení vztahu replikace
Pokud server pro správu, který chcete aktualizovat, provádí replikaci s jinými servery pro správu, zrušte vztah replikace. Pokud partner pro replikaci během upgradu zahájí replikaci, může dojít k nepředvídatelným výsledkům.
Zrušení vztahu mezi servery pro správu není stejné jako odebrání partnera pro replikaci. Partnera pro replikaci nechcete odstranit zcela.
Pokud nepoužíváte replikaci mezi servery pro správu, můžete tento krok přeskočit.
Krok 3: Zastavení služby
Symantec Endpoint Protection Manager
Před instalací novější verze je nutné ručně vypnout službu serveru pro správu ve všech umístěních. Služba serveru pro správu zastaví službu Syslog nebo podobnou službu, která je spuštěna v aplikaci SEPM a která může mít potenciálně zamčené soubory nebo složky aplikace SEPM a způsobit tak selhání upgradu. Po upgradu se server pro správu spustí službu automaticky.
Pokud se server pro správu replikuje s jinými servery pro správu, dbejte na to, aby během doby, kdy aplikaci SEPM upgradujete, nedošlo k replikaci a aby byla služba serveru pro správu zastavena.
Krok 4: Upgrade aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
Novou verzi aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
nainstalujte přes stávající verzi ve všech umístěních v síti. Stávající verze je zjišťována automaticky a veškerá nastavení jsou při aktualizaci uložena.
Pokud jste doménu Symantec Endpoint Protection Manager zaregistrovali do cloudové konzole ICDm (hybridní správa) před upgradem, doména zůstane během procesu upgradu zaregistrovaná. Po upgradu můžete také zaregistrovat libovolnou doménu.
Registrace domény do cloudové konzole z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
Krok 5: Vztah replikace po aktualizaci obnovte
Pokud provádí aktualizovaný server pro správu replikaci s jinými servery pro správu, obnovte vztah replikace.
Pokud nepoužíváte replikaci mezi servery pro správu, můžete tento krok přeskočit.
Krok 5: Upgradujte klientský software Symantec
Před instalací nové verze není nutné odinstalovat předchozí klienty. Proces instalace přes starší verzi uloží nastavení klienta a potom upgraduje klienta na nejnovější verzi. Před provedením aktualizace celé podnikové sítě je vhodné nejprve aktualizovat skupinu s nízkým počtem testovacích počítačů.
Pokud používáte klienty jako poskytovatele aktualizací skupiny, musíte je upgradovat jako první. Upgrade poskytovatelů aktualizací skupiny
Přečtěte si příslušné kroky v části Příprava na instalaci klienta a Příprava počítačů se systémem Windows a Mac na vzdálené zavedení. Pak si vyberte jednu z dostupných metod upgradu klientů:
 • Automatický upgrade
  : Nejjednodušším způsobem aktualizace klientského softwaru pro systémy Windows a Mac na nejnovější verzi je použití funkce automatického upgradu.
  Přiřazení klientských balíčků ke skupinám na serveru pro správu ručně nebo pomocí průvodce
  Aktualizovat klienty pomocí balíčku
  . K dokončení procesu upgradu není z vaší strany nutná žádná další akce.
  Automatický upgrade
  nepodporuje aplikaci Symantec Agent for Linux 14.3 RU1.
 • Instalační soubor
  : Stáhněte si instalační soubor klienta ze služby Centrum stahování Broadcom.
 • Průvodce zavedením klienta
  : Na serveru pro správu spusťte průvodce zavedením klienta. Tento průvodce vás provede vytvořením klientského balíčku, který lze nasadit pomocí webového odkazu a e-mailu, vzdálené instalace nebo uložení pro pozdější místní instalaci. Zavedení můžete provést také pomocí nástrojů třetí strany.