Upgrade a migrace na nejnovější verzi aplikace Symantec Endpoint Protection (SEP)

Přečtěte si, jak aktualizovat nejnovější verzi aplikace Symantec Endpoint Protection
Pomocí tohoto tématu můžete upgradovat na nejnovější verzi SEP 14.x a využívat nové funkce. Tento oddíl platí konkrétně pro upgrade softwaru v prostředích, kde je již nainstalována kompatibilní verze produktu.
Dříve než provedete aktualizaci, přečtěte si následující informace:
Společnost Symantec doporučuje, abyste zároveň s upgradem aplikace
Symantec Endpoint Protection
neprováděli instalaci programů třetích stran. Instalace jakýchkoliv programů třetích stran, které provádějí změny v systému nebo síti, může mít negativní vliv na upgrade aplikace
Symantec Endpoint Protection
. Je-li to možné, restartujte před upgradem aplikace
Symantec Endpoint Protection
klientské počítače.
Proces upgradu aplikace
Symantec Endpoint Protection
Úloha
Popis
Krok 1: Vytvoření plánu upgradu
Před instalací klienta Symantec Endpoint Protection, aplikace Symantec Endpoint Protection Manager a veškerých upgradů pro správu byste měli mít dostatečnou znalost topologie sítě a vytvořit zjednodušený plán pro maximalizaci ochrany sítě během upgradu.
 • Společnost Symantec doporučuje, abyste neprováděli instalace jiných výrobců současně s instalací nebo upgradem aplikace Symantec Endpoint Protection. Instalace softwaru jiných výrobců, který provádí změny na úrovni sítě nebo systému, může způsobit nežádoucí výsledky během upgradu aplikace Symantec Endpoint Protection.
 • Pokud je to možné, před instalací nebo upgradem aplikace Symantec Endpoint Protection restartujte klientské počítače.
 • Pokud migrujete na Windows 10 a upgradujete aplikaci Symantec Endpoint Protection z verze 12.1.6 nebo starší, je nutné nejprve migrovat aplikaci Symantec Endpoint Protection. Další informace najdete v tématu Podpora ochrany koncových bodů pro Windows 10.
 • Společnost Symantec doporučuje spíše upgradovat celou síť na aktuální verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, než spravovat několik verzí.
Krok 2: Zálohování databáze a příprava na zotavení po havárii
Zálohujte databázi, protokoly a soubor pro obnovení, který aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
používá k zajištění integrity klientských dat. Tyto kroky se liší v závislosti na vaší verzi.
Krok 3: Zrušení vztahu replikace
Pokud server pro správu, který chcete aktualizovat, provádí replikaci s jinými servery pro správu, zrušte vztah replikace. Pokud partner pro replikaci během upgradu zahájí replikaci, může dojít k nepředvídatelným výsledkům.
Zrušení vztahu mezi servery pro správu není stejné jako odebrání partnera pro replikaci. Partnera pro replikaci nechcete odstranit zcela.
Pokud nepoužíváte replikaci mezi servery pro správu, můžete tento krok přeskočit.
Krok 4: Zastavení služby
Symantec Endpoint Protection Manager
Před instalací novější verze je nutné ručně vypnout službu serveru pro správu ve všech umístěních. Služba serveru pro správu zastaví službu Syslog nebo podobnou službu, která je spuštěna v systému SEPM a která může mít potenciálně zamčené soubory nebo složky SEPM a způsobit tak selhání upgradu. Po upgradu server pro správu službu automaticky spustí.
Krok 5: Upgrade aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
Novou verzi aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
nainstalujte přes stávající verzi ve všech umístěních v síti. Stávající verze je zjišťována automaticky a veškerá nastavení jsou při aktualizaci uložena.
Po upgradu serveru pro správu můžete kdykoli zaregistrovat doménu Symantec Endpoint Protection Manager do cloudové konzole (hybridní správa). Pokud se zaregistrujete do cloudové konzole, spravujete své klienty a některé zásady z cloudu a všechno ostatní z aplikace SEPM.
Aktualizace serveru pro správu
Registrace domény do cloudové konzole z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
Krok 6: Vztah replikace po aktualizaci obnovte
Pokud provádí aktualizovaný server pro správu replikaci s jinými servery pro správu, obnovte vztah replikace.
Pokud nepoužíváte replikaci mezi servery pro správu, můžete tento krok přeskočit.
Krok 7: Aktualizace klientského softwaru Symantec
Před instalací nové verze není nutné odinstalovat předchozí klienty. Proces instalace přes starší verzi uloží nastavení klienta a potom upgraduje klienta na nejnovější verzi. Před provedením aktualizace celé podnikové sítě je vhodné nejprve aktualizovat skupinu s malým počtem testovacích počítačů.
Pokud používáte klienty jako poskytovatele aktualizací skupiny, musíte je upgradovat jako první. Viz: Upgrade poskytovatelů aktualizací skupiny
Pak si vyberte jednu z dostupných metod upgradu klientů:
 • Automatický upgrade
  : Automatický upgrade je nejjednodušší způsob, jak aktualizovat klientský software ve skupinách.
  Přiřaďte klientské balíčky skupinám v konzoli pro správu ručně nebo pomocí průvodce
  Aktualizovat klienty s balíčkem
  K dokončení procesu upgradu nemusíte provést žádnou další akci, pokud je server SEPM již nakonfigurován pro příjem aktualizací klientských instalačních balíčků, takže klientský balíček je dostupný k exportu.
  Chcete-li zakázat automatické upgrady, klikněte v konzoli na možnost
  Počítače
  , pravým tlačítkem myši klikněte na svoji skupinu, klikněte na možnost
  Vlastnosti
  a poté zaškrtněte volbu
  Zrušit automatické aktualizace balíčku klienta
  .
 • Instalační soubor
 • Průvodce zavedením klienta