Osvědčené postupy pro upgrade z vestavěné databáze na databázi Microsoft SQL Server Express

Ve verzi 14.3 RU1 se výchozí databáze instalovaná s aplikací
Symantec Endpoint Protection Manager
(SEPM) změnila z vestavěné databáze na databázi Microsoft SQL Server Express 2017. Při prvním upgradu nebo instalaci serveru pro správu pomocí výchozí konfigurace v Průvodci konfigurací serveru pro správu se databáze SQL Server Express nainstaluje automaticky a nahradí vestavěnou databázi.
Při upgradu na verzi 14.3 RU1 a novější musí počítač serveru pro správu splňovat určité požadavky, jinak upgrade serveru pro správu nemůže pokračovat. Průvodce konfigurací serveru pro správu vás bude informovat, pokud se s těmito problémy setkáte, a poskytne vám možnost je opravit.
Co je třeba před upgradem znát
Před upgradem zkontrolujte následující problémy, které může být potřeba před instalací opravit.
Nedostatečná velikost databáze
Databáze SQL Server Express má maximální kapacitu 10 GB pro datové soubory a data protokolu. Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager provede před zahájením instalace zálohu vestavěné databáze. Pokud je tato záloha větší než 10 GB, upgrade nemůže pokračovat. Je nutné zmenšit množství dat buď před zahájením upgradu, nebo během upgradu. Průvodce konfigurací serveru pro správu vás bude informovat o příliš velké velikosti databáze.
Pokud bude velikost databáze před zahájením instalace větší než 10 GB, proveďte následující úlohy:
Databáze Microsoft SQL Serveru Express i databáze Microsoft SQL Server používají ke zmenšení velikosti databáze funkci s názvem FILESTREAM. Pokud během upgradu zjistíte, že databáze je příliš velká nebo téměř příliš velká, můžete provést následující akce:
Pokud používáte databázi SQL Server, kontrolujte pravidelně velikost databáze a zajistěte, aby nedosáhla maximální velikosti:
Zvýšení velikosti souboru databáze Microsoft SQL Server
Nedostatek místa na disku
Ujistěte se, že na provedení upgradu máte v počítači serveru pro správu k dispozici minimálně 10 GB volného místa na disku.
Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager nekomunikuje s databází
Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager používá certifikát k ověření komunikace mezi aplikací
Symantec Endpoint Protection
(SEPM) a databázemi Microsoft SQL Server Express nebo SQL Server. Pokud se chcete připojit k některé databázi SQL Server, je nutné vygenerovat certifikát a importovat ho do počítače aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
. Pokud certifikát neexistuje, vypršela jeho platnost nebo brzy vyprší, propojení mezi SEPM a databází se nezdaří.
Pokud chcete zkontrolovat, zda se server pro správu připojuje k databázi, podívejte se sem:
Řešení potíží s upgradem na Microsoft SQL Server Express
Při upgradu můžete narazit na jeden z následujících problémů: