Vyloučení replikace během upgradu

Dbejte na to, aby k replikaci nedošlo na žádném serveru pro správu, který je nakonfigurován partner pro replikaci serveru pro správu, který upgradujete. Pokud partner pro replikaci během upgradu zahájí replikaci, může dojít k nepředvídatelným výsledkům.
Pokud chcete vyloučit replikaci během upgradu, proveďte jednu z následujících úloh:
 • Přeložte replikaci tak, aby proběhla mimo dobu upgradu. Společnost Symantec tuto metodu doporučuje, protože je jednodušší.
 • Replikaci před upgradem dočasně pozastavte a obnovte ji po dokončení replikace.
Přeložení replikace
Výhodou změny plánu je, že ostatní umístění se nereplikují a pokračují v obsluhování klientů, dokud klienti nebudou upgradováni. Po dokončení upgradu mohou umístění replikaci otestovat vynucením jednorázové replikace a změnou plánu zpět na předchozí nastavený plán a četnost.
Při změně plánu dodržujte osvědčené postupy:
 • Zdokumentujte stávající plán a nastavení.
 • Změňte plán, abyste vyloučili proběhnutí replikace během okna upgradu, a naplánujte replikaci do budoucna nebo na jiný den.
 • Vynuťte replikaci tak, aby plán převzaly všichni partneři pro replikaci nebo všechna umístění.
Pozastavení a obnovení replikace
Je nutné se přihlásit do aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
a pozastavit replikaci minimálně u dvou umístění.
Pozastavení replikace není to samé jako trvalé odstranění partnerství pro replikaci. Pokud odstraníte vztah a pak přeinstalujete server pro správu, server pro správu provede úplnou replikaci místo přírůstkové replikace. Odstraňování lokací
 1. Zastavte službu serveru pro správu.
 2. V konzoli klikněte na položku
  Správce > Servery
  .
 3. Pod položkou
  Místní umístění
  >
  Servery
  rozbalte položku
  Partneři replikace
  a vyberte server pro správu.
 4. Pravým tlačítkem klikněte na server pro správu a pak klikněte na tlačítko
  Odstranit partnera replikace
  .
 5. Klikněte na tlačítko
  Ano
  .
 6. Tento postup opakujte na všech pracovištích, které replikují údaje.
 7. Obnovte replikaci a restartujte službu serveru pro správu.