Navýšení místa na disku pro aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager
před upgradem

Instalace aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
vyžaduje určité minimální množství volného místa na disku. Ověřte, že všechny aktuální servery nebo nové hardwary tento minimální požadavek na hardware splňují. Nicméně během upgradu může být kvůli vytvoření dočasných souborů vyžadován další prostor na disku.
Než začnete s konfiguračními změnami, udělejte si zálohu databáze.
Navýšení místa na disku na serveru pro správu
Úloha
Popis
Změňte nastavení aktualizace LiveUpdate, aby se snížily požadavky na místo.
 1. Přejděte na položku
  Správce > Servery
  a klikněte pravým tlačítkem na položku
  Lokální umístění
  . Vyberte možnost
  Upravit vlastnosti lokace
  .
 2. Na kartě
  LiveUpdate
  snižte počet revizí obsahu, které se mají ukládat. Při upgradu můžete hodnotu snížit na 10. Poskytněte aplikaci
  Symantec Endpoint Protection Manager
  čas na odstranění přebytečných revizí. V případě verze 12.1.5 a novějších však může mít snížení počtu revizí obsahu za následek stahování úplných aktualizací nově přihlášenými klienty. Navýšení počtu požadavků na úplné aktualizace se může negativně projevit na výkonu sítě.
  Výchozí hodnoty a doporučené hodnoty pro ukládání obsahu se také změnily od verze 12.1.5. Chcete-li však upgradovat, je nutné pracovat s hodnotami, které jsou vhodné pro verzi, ze které upgradujete.
  Po dokončení upgradu není nutné vracet nastavení revizí na předchozí hodnotu. Díky lepšímu způsobu ukládání a správy obsahu v aplikaci
  Symantec Endpoint Protection Manager
  nyní větší počet revizí zabírá méně místa na disku než ve starších verzích.
Zkontrolujte, že jsou z databáze aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
odstraněny všechny nepoužívané definice virů.
 1. Přejděte k položce
  Správce > Servery
  , klikněte pravým tlačítkem na databázový server a vyberte možnost
  Upravit vlastnosti databáze
  .
  Název databáze je
  SQLEXPRESSSYMC
  (verze 14.3 RU1 a novější) nebo
  localhost
  (verze 14.3 MPx a starší). U databáze systému Microsoft SQL Server se název databázového serveru liší v závislosti na umístění databáze.
 2. Na kartě
  Nastavení protokolu
  v části
  Nastavení protokolu rizik
  se ujistěte, že je zaškrtnuta možnost
  Smazat nepoužívané definice virů
  .
Přesuňte nebo odstraňte současně existující programy a soubory.
 • Pokud jsou ve stejném počítači jako aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  nainstalovány i další programy, zvažte jejich přesunutí na jiný server. Můžete odebrat nepoužívané programy.
 • Jsou-li ve stejném počítači jako aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  nainstalovány programy náročné na úložný prostor, zvažte, zda by počítač neměl podporovat pouze aplikaci
  Symantec Endpoint Protection Manager
  .
 • Odstraňte dočasné soubory
  Symantec Endpoint Protection Manager
  .
Odstraňte programy a soubory a disk defragmentujte.
Použijte externí databázi.
Pokud se databáze aplikace
Symantec Endpoint Protection
nachází ve stejném počítači jako aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
, zvažte instalaci databáze Microsoft SQL Server do jiného počítače. Ušetří se tak značné místo na disku a v mnoha případech dojde ke zlepšení výkonu.
Před zahájením upgradu zkontrolujte, zda i klientské soubory mají dostatek místa na disku. Zkontrolujte systémové požadavky, a je-li to nutné, odstraňte nepotřebné programy a soubory a poté defragmentujte pevný disk klientských počítačů.