Zastavení a spuštění služby serveru pro správu

Než provedete aktualizaci, je třeba ručně zastavit službu
Symantec Endpoint Protection Manager
na každém serveru pro správu ve vaší lokaci. Po upgradu se služba automaticky spustí.
Pokud službu
Symantec Endpoint Protection Manager
před upgradem serveru nezastavíte, hrozí riziko poškození stávající databáze aplikace
Symantec Endpoint Protection
.
Jestliže službu serveru pro správu zastavíte, nebudou se k ní již klienti moci připojovat. Pokud je připojení klientů k síti podmíněno komunikací se serverem pro správu, je klientům přístup k síti až do opětovného spuštění služby odepřen.
Klient například musí komunikovat se serverem pro správu, má-li projít kontrolou integrity hostitele.
 1. Pokud chcete zastavit službu
  Symantec Endpoint Protection Manager
  , klikněte na položku
  Start > Nastavení > Ovládací panely > Nástroje pro správu > Služby
  .
 2. V okně
  Služby
  v části
  Název
  přejděte a klepněte pravým tlačítkem myši na položku
  Symantec Endpoint Protection Manager
  .
 3. Klepněte na možnost
  Zastavit
  .
 4. Zavřete okno Služby.
  Zavřete okno Služby, jinak může dojít k selhání aktualizace.
 5. Postup zopakujte u všech instalací aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  .
  Chcete-li službu
  Symantec Endpoint Protection Manager
  spustit, postupujte opět podle těchto kroků, ale místo na příkaz
  Zastavit
  klikněte na příkaz
  Spustit
  .
 6. Pokud chcete zastavit službu
  Symantec Endpoint Protection Manager
  pomocí příkazového řádku, zadejte do příkazového řádku následující:
  net stop semsrv
 7. Pokud chcete spustit službu
  Symantec Endpoint Protection Manager
  pomocí příkazového řádku, zadejte do příkazového řádku následující:
  net start semsrv