Podporované a nepodporované možnosti upgradu na nejnovější verzi aplikace
Symantec Endpoint Protection
14.x

V případě verzí aplikace
Symantec Endpoint Protection
starších, než je nejnovější verze, je zpravidla podporována každá verze před touto verzí uvedená v seznamu. Tuto možnost byste si však měli u své konkrétní verze ověřit v poznámkách k verzi.
Podporované cesty upgradu
 • Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager verze 12.1.6 MP10 a novější s vestavěnou databází bez problémů upgraduje na databázi Microsoft SQL Server Express, verze 14.3 RU1 MP1. Upgrady z verze 12.1.6 MP9 a starších na verzi 14.3 RU1 MP1 jsou blokovány.
 • Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager 14.x se aktualizuje bez problémů od verze 12.1.x, s výjimkou případů, kde byla podpora zrušena, například: Windows Server 2003, operační systémy pro stolní počítače a 32bitové operační systémy, stejně jako některé verze serveru SQL Server.
 • Klient aplikace Symantec Endpoint Protection 14.x bez problémů aktualizuje všechny předchozí verze klientů 12.1 a 11 nainstalované v podporovaných operačních systémech. Výjimkou je klient pro systém Mac starší než verze 12.1.4, který je nutné aktualizovat na verzi 12.1.4 nebo novější, popřípadě odinstalovat.
Symantec Endpoint Protection Manager
a klient pro systém Windows
Následující verze aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
a klienta
Symantec Endpoint Protection
pro systém Windows lze upgradovat přímo na aktuální verzi:
 • 11.x a Small Business Edition 12.0 (pouze klienti
  Symantec Endpoint Protection
  , v podporovaných operačních systémech)
 • 12.1.x, až do verze 12.1.6 MP10
 • 14, 14 MP1, 14 MP2
 • 14 RU1, 14 RU1 MP1, 14 RU1 MP2
 • 14.2, 14.2 MP1
 • 14.2 RU1, 14.2 RU1 MP1
 • 14.2 RU2, 14.2 RU2 MP1
 • 14.3, 14.3 MP1
 • 14.3 RU1
Klient pro systém Mac
Následující verze klienta
Symantec Endpoint Protection
pro systém Mac lze upgradovat přímo na aktuální verzi:
 • 12.1.4 – 12.1.6 MP9
  Klient systému Mac nebyl aktualizován na verzi 12.1.6 MP10.
 • 14, 14 MP1, 14 MP2
 • 14 RU1, 14 RU1 MP1, 14 RU1 MP2
 • 14.2, 14.2 MP1
 • 14.2 RU1, 14.2 RU1 MP1
 • 14.2 RU2, 14.2 RU2 MP1
 • 14.3, 14.3 MP1
 • 14.3 RU1
Klient
Symantec Endpoint Protection
pro systém Mac nebyl aktualizován na verzi 14.0.1 MP2.
Klient pro systém Linux
Aplikace Symantec Agent for Linux 14.3 RU1 zjistí a odinstaluje staršího klienta aplikace
Symantec Endpoint Protection
pro systém Linux a pak provede novou instalaci. Staré konfigurace nebudou zachovány.
Následující verze klienta
Symantec Endpoint Protection
pro systém Linux lze upgradovat přímo na aktuální verzi:
 • 12.1.x, až do verze 12.1.6 MP9
  Klient systému Linux nebyl aktualizován na verzi 12.1.6 MP10.t
 • 14, 14 MP1, 14 MP2
 • 14 RU1, 14 RU1 MP1, 14 RU1 MP2
 • 14.2, 14.2 MP1
 • 14.2 RU1, 14.2 RU1 MP1
 • 14.2 RU2, 14.2 RU2 MP1
 • 14.3, 14.3 MP1
 • 14.3 RU1
Aplikace Symantec AntiVirus pro systém Linux 1.0.14 je jediná verze, kterou můžete převést přímo na aplikaci
Symantec Endpoint Protection
. Nejprve je třeba odinstalovat všechny ostatní verze aplikace Symantec AntiVirus pro systém Linux. Nelze převést spravovaného klienta na nespravovaného.
Nepodporované cesty upgradu
Migraci do aplikace
Symantec Endpoint Protection
nelze provádět ze všech produktů společnosti Symantec. Před instalací klienta aplikace
Symantec Endpoint Protection
je nutné odinstalovat následující produkty.
 • Symantec AntiVirus a Symantec Client Security, které nejsou podporovány.
 • Všechny produkty Symantec Norton
 • Aplikace
  Symantec Endpoint Protection
  pro systém Windows XP Embedded 5.1
 • Všechny aplikace
  Symantec Endpoint Protection
  pro klienta systému Mac staršího než 12.1.4. Nebo ho můžete aktualizovat na verzi 12.1.4 a novější.
Poznámky
:
 • Migrace klienta aplikace Symantec Endpoint Protection na verzi starší než 12.1.x není podporována.
 • Aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager 11.0.x nebo aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager Small Business Edition 12.0.x nelze aktualizovat přímo na libovolnou verzi aplikace Symantec Endpoint Protection Manager 14. Nejprve je nutné tyto verze odinstalovat nebo provést upgrade na verzi 12.1.x a teprve poté na nejnovější verzi 14.x.
 • Aplikaci
  Symantec Endpoint Protection Manager
  12.1.6 MP7 nelze upgradovat na verzi 14, protože verze schématu databáze ve verzi 12.1.6 MP7 je novější než ve verzi 14. Z verze 12.1.6 MP7 je nutné upgradovat na verzi 14 MP1 nebo novější.
 • Verze 14.0.x již nepodporuje systém Windows XP, Server 2003 a jakýkoli operační systém Windows Embedded, který je založen na systému Windows XP. Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager 14.2 RU1 může spravovat tyto počítače jako starší klienty verze 12.1.x, ačkoli klienti verze 12.1.x jsou na konci životnosti. Pro tyto klienty můžete použít produkt společnosti Symantec, který tyto starší operační systémy stále podporuje, například Data Center Security (DCS).
 • Upgrade z verze 14 MP1 (14.0.2332.0100) na verzi 14 MP1 Refresh Build (14.0.2349.0100) není podporován.
 • Downgrade není povolen. Pokud například chcete migorvat z aplikace
  Symantec Endpoint Protection
  14.2.1.1 na verzi 12.1.6 MP10, je nutné nejprve aplikaci
  Symantec Endpoint Protection
  14.2.1 odinstalovat.
 • Pokud máte číslo sestavení, ale nejste si jistí, o jakou verzi vydání se jedná, viz: