Upgrade klientského softwaru pomocí funkce automatického upgradu

PŘEHLED
Díky funkci automatického upgradu můžete automaticky upgradovat klientský software
Symantec Endpoint Protection
na všech klientech systému Windows nebo Mac ve skupině.
Pomocí funkce automatického upgradu obdrží standardní klienti balíček rozdílového upgradu vytvořený aplikací
Symantec Endpoint Protection Manager
. Tento balíček je menší než úplný instalační balíček. Klienti pro systém Windows Embedded a klienti VDI vždy obdrží úplný instalační balíček. V případě těchto klientů se neuchovává kopie instalačního programu v mezipaměti instalačního programu. Klienti systému Mac vždy obdrží úplný instalační balíček.
OSVĚDČENÉ POSTUPY PŘI AUTOMATICKÉM UPGRADU
Pro funkci automatického upgradu použijte následující doporučené postupy:
 • Před pokusem o upgradování velkého množství klientů ve vaší pracovní síti je třeba proces automatického upgradu otestovat. Pokud nemáte k dispozici testovací síť, můžete vytvořit testovací skupinu v rámci stávající sítě. K tomuto typu testu je třeba do testovací skupiny přidat několik nedůležitých klientů a upgradovat je pomocí služby AutoUpgrade.
 • Chcete-li během špičky snížit přenosovou kapacitu, v průvodci
  Aktualizovat klienty s balíčkem
  naplánujte spuštění funkce AutoUpgrade za několik hodin, obzvláště pro skupiny klientů menší velikosti. Pro sítě WAN (Wide Area Network) je třeba nastavit také vzdálené klienty, aby mohli přijímat balíček pro upgrade ze vzdáleného webového serveru.
 • Vzhledem k tomu, že funkce automatického upgradu byla poprvé zavedena v klientovi pro systém Mac v aplikaci
  Symantec Endpoint Protection
   14, nelze ji použít ve verzi starší než 14.
 • Po upgradování aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  spusťte alespoň jednou aktualizaci LiveUpdate v konzoli a teprve poté pomocí automatického upgradu upgradujte klienty.
 • V verzi 14.3 RU2 byla jazyková podpora klienta zrušena pro všechny jazyky kromě angličtiny, japonštiny, brazilské portugalštiny, španělštiny a čínštiny. V případě nepodporovaných jazyků klienta použijte možnost
  Pokud není jazyk klienta podporován, upgradovat klienty verze 14.3+ na angličtinu
  k automatickému upgradu klientů na angličtinu.
 • Funkce Posílení zabezpečení aplikací může být při automatickém upgradu do klientských počítačů nainstalována pouze v případě, že jsou splněny následující podmínky:
  • Při spuštění příkazu
   Aktualizovat klienty s balíčkem
   je nutné zaškrtnou políčko
   Při aktualizaci zachovat stávající funkce klienta
   . Ve výchozí konfiguraci je toto nastavení povoleno.
  • V klientském počítači nemůže být nainstalován agent Symantec Data Center Security.
  • Funkce Ochrana před viry a spywarem je aktuálně nainstalovaná a vybraná k upgradu.
  Možnost automatického upgradu je pro tuto funkci k dispozici od verze 14.2.
 • Pokud chcete později po instalaci klienta změnit typ instalace klienta se systémem Windows:
  standardní klient
  ,
  Embedded nebo VDI
  ,
  vnitřní síť
  , je
  nutné
  nejprve stávající klientský software odinstalovat, znovu tato nastavení nakonfigurovat a poté znovu nainstalovat nový klientský balíček. Toto nastavení nelze změnit pomoc automatického upgradu.
KONFIGURACE PRŮVODCE AUTOMATICKÝM UPGRADEM
 1. Pokud chcete upgradovat klientský software pomocí automatického návrhu, klikněte v konzoli na možnost
  Správce
  >
  Instalovat balíčky
  .
 2. Pod položkou
  Úlohy
  klikněte na možnost
  Aktualizovat klienty s balíčkem
  .
 3. Na panelu
  průvodce upgradu klientů
  klikněte na tlačítko
  Další
  , vyberte vhodný instalační balíček klienta a klikněte na tlačítko
  Další
  .
 4. Vyberte skupinu nebo skupiny obsahující klientské počítače, které chcete upgradovat, a klikněte na tlačítko
  Další
  .
 5. Z následujících možností vyberte umístění, ze kterého má klient stáhnout balíček:
  • Chcete-li balíček stáhnout ze serveru
   Symantec Endpoint Protection Manager
   , klikněte na možnost
   Stáhnout ze serveru pro správu
   .
  • Chcete-li balíček stáhnout z webového serveru, který je místním serverem pro počítače, u nichž je potřeba provést aktualizaci, klikněte na možnost
   Stáhnout z následující adresy URL (http nebo https)
   . Do příslušného pole zadejte adresu URL instalačního balíčku klienta.
 6. Klikněte na možnost
  Nastavení upgradu
  a určete možnosti upgradu.
 7. Na kartě
  Obecné
  pod položkou
  Nastavení klienta
  zvolte jednu z následujících možností v závislosti na operačním systému klienta:
  • V systému Windows použijte k výběru možností
   Při aktualizaci zachovat stávající funkce klienta
   a
   Nastavení instalace rozevírací nabídky
   .
   Pokud zrušíte zaškrtnutí možnosti
   Při aktualizaci zachovat stávající funkce klienta
   , můžete volitelně při upgradování přidávat a odebírat funkce.
  • V systému Mac použijte k výběru možnosti
   Nastavení instalace
   rozevírací nabídku.
  • V systémech Windows umožňuje možnost
   Výběr obsahu
   zahrnout do instalačního balíčku určitý obsah. Pokud obsah do balíčku zahrnete, bude sice větší, ale klient bude mít ihned po instalaci k dispozici aktuální obsah. Jestliže obsah do balíčku nezahrnete, bude menší, ale klient bude muset po instalaci stáhnout aktualizace obsahu.
  Můžete rovněž přidat volitelný plán upgradu. Bez tohoto plánu začne proces automatického upgradu po dokončení procesu průvodce.
 8. Na kartě
  Upozorňování
  můžete přizpůsobit nastavení upozorňování uživatele.
  Můžete přizpůsobit zprávu zobrazenou na klientském počítači při upgradování. Uživatelům můžete také umožnit upgrade odložit.
 9. Klikněte na tlačítko
  OK
  a poté na tlačítko
  Další
  .
 10. Na panelu
  dokončeného procesu průvodce upgradu klientů
  klikněte na tlačítko
  Dokončit
  .
 11. Pokud chcete potvrdit číslo verze klientského softwaru, můžete po dokončení upgradu zkontrolovat verzi a potvrdit úspěšný upgrade jedním z následujících způsobů:
  • V konzoli klikněte na možnost
   Klienti > Klienti
   , vyberte příslušnou skupinu a změňte zobrazení na zobrazení
   Stav klienta
   .
  • V klientovi pro systém Windows klikněte v rozhraní klienta
   Symantec Endpoint Protection
   na možnost
   Nápověda
   >
   O aplikaci
   .
  • V klientovi pro systém Mac otevřete rozhraní klienta
   Symantec Endpoint Protection
   . V řádku nabídek klikněte na možnost
   Symantec Endpoint Protection
   > O aplikaci
   Symantec Endpoint Protection
   .
  Další informace
  Po upgradu je nutné klientský počítač restartovat. Ve výchozím nastavení se klient restartuje po instalaci. Možnosti restartu můžete nakonfigurovat v obecném nastavení skupiny a určit způsob restartu klientů ve skupině po automatickém upgradu. Klienty lze také kdykoli restartovat spuštěním příkazu k restartu ze serveru pro správu.