Vyčištění zastaralých dočasných klientů VDI za účelem uvolnění licencí

Databáze
Symantec Endpoint Protection Manager
může časem obsahovat řadu zastaralých klientů. Zastaralí klienti jsou takoví, kteří nebyli k aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager
připojeni po dobu 30 dnů. Aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
zastaralé klienty podle výchozího nastavení čistí každých 30 dní.
Pokud stejnou dobu nechcete čekat i na vyčištění zastaralých dočasných klientů, můžete pro ně nastavit samostatný interval. Pokud samostatný interval nenastavíte, budou dočasní offline virtuální klienti vyčištěni podle stejného intervalu jako zastaralí fyzičtí klienti.
Dočasní online klienti jsou součástí počtu zavedených licencí, dočasní offline klienti nikoli.
Zobrazení dočasných offline klientů můžete také podle potřeby filtrovat na stránce
Klienti
.
 1. Vyčištění zastaralých dočasných klientů VDI za účelem uvolnění licencí
 2. V konzoli aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  na stránce
  Správce
  klikněte na položku
  Domény
  .
 3. Ve stromovém zobrazení
  Domény
  klepněte na požadovanou doménu.
 4. V části
  Úlohy
  klikněte na možnost
  Upravit vlastnosti domény
  .
 5. Na kartě
  Upravit vlastnosti domény > Obecné
  zaškrtněte políčko
  Odstranit dočasné klienty VDI, které se nepřipojily po zadanou dobu
  a hodnotu
  Dny
  upravte podle vašich potřeb.
  Aby byla možnost k dispozici také u dočasných offline klientů v prostředí VDI, je třeba zaškrtnout pole
  Odstranit klienty, kteří se nepřipojili po určitou dobu
  .
 6. Klikněte na tlačítko
  OK
  .