Uwagi o wersji
Zawiera wymagania systemowe, obsługiwane ścieżki uaktualnienia, znane problemy i łącza do szczegółowych informacji
View All
Co to jest Symantec Endpoint Protection?
informacje na temat architektury i komponentów programu Symantec Endpoint Protection
View All
Wprowadzenie
Natychmiastowe uruchomienie programu Symantec Endpoint Protection
View All
Instalowanie i odinstalowywanie serwera zarządzania i klientów
Planowanie instalacji programu Symantec Endpoint Protection Manager i klientów.
View All
Uaktualnianie i migracja do najnowszej wersji programu Symantec Endpoint Protection (SEP)
Poznanie sposobu aktualizacji programu Symantec Endpoint Protection do najnowszej wersji
View All
Licencjonowanie programu Symantec Endpoint Protection
Wymagana jest płatna licencja w celu otrzymywania aktualizacji składników zabezpieczeń, aktualizacji produktów i wersji oraz dostępu do pomocy technicznej.
View All
Zarządzanie połączeniem klient-serwer
Po zainstalowaniu klienta serwer zarządzania automatycznie łączy się z komputerem klienckim.
View All
Zarządzanie grupami, klientami, administratorami i domenami
Instrukcje dotyczące dodawania grup, klientów, administratorów, haseł i domen oraz zarządzania nimi
View All
Zarządzanie zabezpieczeniami za pomocą zasad
Zarządzanie zabezpieczeniami na komputerach klienckich za pomocą zasad
View All
Jak aktualizować treści i definicje na klientach
Składniki oprogramowania to między innymi definicje wirusów, sygnatury systemu zapobiegania włamaniom i szablony integralności hosta.
View All
Monitorowanie, tworzenie raportów, oraz wymuszanie zgodności
Informacje na temat uruchamiania i czytania raportów oraz dzienników, a także konfigurowania integralności hosta
View All
Zarządzanie serwerami zarządzania, lokacjami i bazami danych
Zapoznanie się z informacjami o komunikacji klient-serwer, przeprowadzania odzyskiwania systemu po awarii i konfigurowaniu replikacji, lokacji i przełączania awayrjnego
View All
Zarządzanie klientami i zasadami z konsoli w chmurze
Należy dowiedzieć sięm jak zarządzać klientami i zasadami zarówno za pośrednictwem konsoli ICDm w chmurze, jak i poprzez program Symantec Endpoint Protection Manager.
View All
Używanie programu Symantec Endpoint Protection w infrastrukturach wirtualnych
Należy wykonać dodatkowe zadania instalacyjne i konfiguracyjne w celu włączenia funkcji Shared Insight Cache i Wyjątek obrazu wirtualnego, co zwiększa wydajność w infrastrukturach wirtualnych.
View All
Rozwiązywanie problemów z programem Symantec Endpoint Protection
Sposoby rozwiązywania problemów z programem Symantec Endpoint Protection
View All
Dodatki
Uzyskaj dodatkowe informacje na temat porównania funkcji klienta, narzędzi, opcji wiersza polecenia oraz narzędzi instalacyjnych innych firm
View All
Słowniczek
Zawiera definicje niektórych terminów.
View All
Okno dialogowe pomocy dla produktu
Informacje o ustawieniach w oknach dialogowych
View All
Dokumenty pokrewne
Pobierz przewodniki i podręczniki programu Symantec Endpoint Protection w formie plików PDF
View All
Informacja o prawach autorskich
Informacja o prawach autorskich
View All