Integracja z systemem Windows

Za pomocą tego okna dialogowego można kontrolować, kiedy zapora systemu Windows jest włączona i czy wyświetla komunikat o włączeniu na komputerach klienckich.
Opcje integracji z systemem Windows
Opcja
Opis
Wyłącz zaporę systemu Windows
Konfiguruje działanie podejmowane przez program
Symantec Endpoint Protection
, gdy wykryje on zaporę systemu Windows na komputerze klienckim. Zapora systemu Windows zostanie przywrócona do stanu sprzed instalacji programu
Symantec Endpoint Protection
, jeżeli:
 • Odinstalujesz program
  Symantec Endpoint Protection
  .
 • Wyłączysz zaporę programu
  Symantec Endpoint Protection
  .
Program
Symantec Endpoint Protection
zachowuje ustawienie zapory systemu Windows po nowej instalacji produktu.
Dostępne są następujące opcje:
 • Bez działania
  Nie zmienia bieżącego ustawienia zapory systemu Windows.
 • Wyłącz tylko raz
  Wyłącza zaporę systemu Windows podczas uruchamiania systemu przy pierwszym wykryciu tej zapory przez program
  Symantec Endpoint Protection
  . Przy następnych uruchomieniach program
  Symantec Endpoint Protection
  nie wyłącza zapory systemu Windows.
 • Wyłącz na stałe
  Wyłącza zaporę systemu Windows podczas każdego uruchomienia systemu, jeśli program
  Symantec Endpoint Protection
  wykryje, że zapora jest włączona.
 • Przywróć w razie wyłączenia
  Włącza zaporę systemu Windows przy uruchomieniu.
W systemie Windows 7 i nowszych program
Symantec Endpoint Protection
nie wyłącza Zapory systemu Windows, lecz przejmuje nad nią kontrolę. W panelu sterowania Zapory systemu Windows jest wyświetlany komunikat
Do zarządzania tymi ustawieniami służy aplikacja dostawcy
Symantec Endpoint Protection
. Jednak opcje dostępne w tej zasadzie nadal działają zgodnie z oczekiwaniami.
Komunikat o wyłączeniu zapory systemu Windows
Konfiguruje komunikat o stanie zapory systemu Windows wyświetlany podczas uruchamiania na komputerach klienckich.
 • Włącz
  Wyświetla przy uruchomieniu komputerów klienckich komunikat informujący o wyłączeniu zapory systemu Windows.
 • disable
  Pomija wyświetlanie przy uruchomieniu komunikatu informującego o wyłączeniu zapory systemu Windows.