Określanie lokalizacji pliku i polecenie wykonawcze naprawy — informacje

Aby skonfigurować działanie naprawcze w taki sposób, aby klient pobrał i zainstalował brakującą aplikację, należy określić lokalizację pobierania i uruchomić polecenie.
Adres URL pobierania
Określa lokalizację, z której można pobrać plik instalacyjny.
Podczas określania lokalizacji pliku instalacyjnego lub pakietu do pobrania można stosować dowolny z następujących formatów:
 • UNC
  \\nazwa_serwera\nazwa_udziału\nazwa_katalogu\nazwa_pliku
  Przywracanie przy użyciu ścieżki UNC nie jest możliwe, jeśli wyłączone jest przeglądanie otoczenia sieciowego na docelowym komputerze klienckim. W przypadku używania ścieżek UNC do plików naprawczych należy upewnić się, że przeglądanie otoczenia sieciowego nie zostało wyłączone.
 • FTP
  FTP://ftp.naszftp.naszafirma.com/folder/nazwapliku
 • HTTP
  HTTP://www.naszawww.naszafirma.com/folder/nazwapliku
Pakiety instalacyjne lub pliki w systemie Windows są zawsze pobierane do katalogu tymczasowego. Do tego katalogu odnoszą się wszystkie ścieżki względne. Katalog tymczasowy jest określony w zmiennej środowiskowej TMP lub TEMP, o ile taka zmienna istnieje. Domyślnie znajduje się on w katalogu systemu
Windows
.
W przypadku wykonywania plików bieżący katalog roboczy jest zawsze ustawiony na katalog tymczasowy systemu Windows. Zmienne środowiskowe są zastępowane przed wykonaniem. Polecenie
% windir%
jest zastępowane ścieżką do katalogu systemu Windows.
Wykonaj polecenie
Określa, czy instalację uruchamia użytkownik klienta, czy jest ona uruchamiana automatycznie.
 • Aby umożliwić uruchamianie instalacji przez użytkownika klienta, pole tekstowe należy pozostawić puste.
 • Aby umożliwić automatyczną instalację, należy wpisać tekst
  %F%
  .
Jeżeli nie wybrano pobrania pakietu instalacyjnego, można mimo to podać polecenie do wykonania przez klienta. Klient próbuje zainstalować brakującą aplikację. Polecenie określa się, podając pełną ścieżkę pliku wykonywalnego. Obsługiwane są ścieżki FTP i UNC. Wprowadzane polecenie można zmodyfikować, używając zmiennych. Wprowadzanie polecenie można także zmodyfikować, jeżeli do wykonania programu potrzebna jest inna aplikacja. Poniżej przedstawiono przykład prawidłowej składni:
C:\program files\WinZIP\winzip.exe -a -s %1 -r c:\temp