Dodaj wymaganie: Poprawka

Umożliwia dodanie wymogu sprawdzania, czy komputer kliencki zawiera określoną poprawkę systemu operacyjnego. Jeśli jedna poprawka jest stosowana do wielu systemów operacyjnych, można zawrzeć je wszystkie w jednym wymaganiu.
Należy uważnie sprawdzić wybrane ustawienia. W razie wybrania systemu operacyjnego niezgodnego z poprawką wyegzekwowanie wymagania nie powiedzie się.
Wymagania poprawki
Ustawienie
Opis
Nazwa poprawki
, która ma zostać zainstalowana
Opisuje poprawkę, która musi być zainstalowana na komputerze klienckim.
Należy wpisać nazwę poprawki, np.
KB12345
. W tym polu można wpisać tylko cyfry i litery.
Zastosuj poprawkę w następujących systemach operacyjnych
Określa systemy operacyjne, w których musi być zainstalowana poprawka. Istnieje możliwość wybrania kilku systemów, ale nazwa poprawki musi być zgodna z wszystkimi wybranymi systemami operacyjnymi.
Zainstaluj poprawkę, jeśli nie jest zainstalowana na kliencie
Powoduje zainstalowanie nowej poprawki na komputerze klienckim przez serwer zarządzania. To pole wyboru można wyczyścić, jeśli do instalowania poprawki używane ma być oprogramowanie zarządzające firmy Microsoft. Jeżeli jednak ta opcja zostanie wyczyszczona, a wymagana poprawka nie zostanie zainstalowana na komputerze klienckim, sprawdzanie integralności hosta da wynik nieprawidłowy w odniesieniu do tego wymagania.
 • Zainstaluj poprawkę, jeśli nie jest zainstalowana na kliencie
  .
  Umożliwia sprawdzenie, czy dana aplikacja jest zainstalowana na komputerze klienckim.
 • Pobierz pakiet instalacyjny
  .
  Umożliwia skorzystanie z następujących opcji pobierania i instalacji, jeśli aplikacja nie jest jeszcze zainstalowana na komputerze klienckim:
  • Adres URL pobierania
   Określa lokalizację, z której można pobrać plik instalacyjny.
  • Wykonaj polecenie
   Określa, czy instalację uruchamia użytkownik klienta, czy jest ona uruchamiana automatycznie. Aby umożliwić uruchamianie instalacji przez użytkownika klienta, pole tekstowe należy pozostawić puste. Aby umożliwić automatyczną instalację, należy wpisać tekst
   %F%
   .
Uruchom program
Określa, czy użytkownik musi być zalogowany na kliencie, aby było możliwe uruchomienie programu.
 • w kontekście systemu
  Użytkownik nie musi być zalogowany w celu uruchomienia programu.
 • w kontekście zalogowanego użytkownika
  Użytkownik musi być zalogowany na kliencie, aby możliwe było uruchomienie programu. Wiersz polecenia musi zawierać pełną nazwę ścieżki.
Określ czas oczekiwania przed ponowieniem próby pobrania w razie niepowodzenia pobierania
Pozwala określić czas czekania na ponowną próbę pobrania i uruchomienia aplikacji przez klienta.
Zezwalaj użytkownikowi na anulowanie pobierania przeprowadzanego w celu naprawy integralności hosta
Umożliwia użytkownikowi anulowanie naprawy. Można umożliwić użytkownikom anulowanie lub opóźnienie naprawy, aby nie zakłócać pracy.
Po wyłączeniu tej opcji użytkownicy są powiadamiani o trwającym pobieraniu. Użytkownicy nie mają jednak możliwości anulować ani odłożyć naprawy.
Zezwalaj na prawidłowy wynik sprawdzania integralności hosta, nawet jeśli ten wymóg nie zostanie spełniony
Umożliwia użytkownikowi połączenie się z siecią nawet w przypadku niespełnienia tego wymogu dotyczącego integralności hosta. Niespełnione wymaganie jest rejestrowane w dzienniku zabezpieczeń klienta.