Dziennik inspekcji i szybkie raporty

Dziennik inspekcji i szybki raport zawierają informacje o zdarzeniach modyfikacji zasad.
Raport Inspekcja zawiera jeden typ raportu:
Stosowane zasady
.
Opcje filtru dla widoków dziennika inspekcji — ustawienia dodatkowe
Opcja
Opis
Nazwa zasady
Określa nazwę zasady, o której mają zostać wyświetlone informacje.
W polu tym można wprowadzić listę rozdzielaną przecinkami. Można użyć symbolu wieloznacznego ? (znak zapytania), który zastępuje dowolny pojedynczy znak, i gwiazdki (*), która zastępuje dowolny ciąg znaków.
  • Typ zdarzenia
  • Domena
  • Lokacja
  • Serwer
  • Użytkownik