Ustawienia podstawowe filtrów dla wszystkich dzienników i szybkich raportów

Do przeglądania dziennika i raportu można wykorzystać filtr domyślny lub skonfigurować opcje filtru, aby ograniczyć widok danych. Dostosowany filtr można zapisać i wykorzystać w przyszłości.
W polach opcji filtrowania nie jest rozróżniana wielkość znaków. W niektórych polach można stosować symbole wieloznaczne. Można użyć symbolu wieloznacznego ? (znak zapytania), który zastępuje dowolny pojedynczy znak, i gwiazdki (*), która zastępuje dowolny ciąg znaków.
Opcje podstawowe filtrów dla wszystkich dzienników i szybkich raportów
Opcja
Opis
Typ dziennika
lub
Typ raportu
Wyświetla nazwę dziennika lub nazwę raportu.
Treść dziennika
lub
Wybierz raport
Określa dziennik lub szybki raport, które zostaną wyświetlone. W przypadku niektórych dzienników lub raportów dostępnych jest kilka typów.
Zastosuj zapisany filtr
Określa filtr, który zostanie zastosowany w celu utworzenia widoku.
Do przeglądania informacji inspekcji można użyć filtru domyślnego lub niestandardowego, który został nazwany i zapisany.
Zakres czasowy
Określa zakres czasowy zdarzeń, które zostaną wyświetlone w dzienniku. Można na przykład wybrać opcję
Zeszły tydzień
lub
Zeszły rok
.
W przypadku wybrania opcji
Ustaw określone daty
należy skonfigurować opcje
Data początkowa
i
Data końcowa
.