Podstawowe opcje wszystkich dzienników

Opcje dostępne w oknie dziennika po wyświetleniu jednego z dzienników opisano w tabeli Opcje we wszystkich dziennikach.
Opcje we wszystkich dziennikach
Opcja
Opis
Automatyczne odświeżanie
Umożliwia określenie częstotliwości odświeżania tego dziennika.
Wstecz
Umożliwia powrót do filtru dziennika.
Eksportuj
Umożliwia wyeksportowanie danych dziennika danej listy filtrowanej do pliku wartości rozdzielanych przecinkami.
Szczegóły
Wyświetla szczegółowe informacje o wybranym wpisie.
Wyświetl zastosowane filtry
Zapewnia widok filtrów zastosowanych do dziennika.