Ustawienia dziennika klienta dla
nazwa grupy

To okno dialogowe umożliwia wykonywanie następujących zadań:
  • Włączanie przekazywania informacji dziennika z klientów do serwera zarządzania.
  • Określanie rozmiaru, czasu przechowywania i opcji tłumika dla pamięci podręcznej przekazywania używanej na komputerach klienckich
Jeśli komputery sieciowe nie łączą się z siecią przez dłuższy czas, można ograniczyć wielkość pamięci podręcznej przekazywania. Ustawienia te dotyczą wszystkich klientów w grupie.
Ustawienia te dotyczą tylko wpisów dziennika przechowywanych w pamięci podręcznej przekazywania. Nie mają wpływu na liczbę wpisów ani rozmiar dzienników przechowywanych przez klienta.
Ustawienia grupy dla dzienników klienta
Opcja
Opis
Maksymalny rozmiar
Określa maksymalny rozmiar danych przekazywanych z tego dziennika.
Wartość domyślna dla dzienników systemu, zabezpieczeń, zagrożeń i ruchu wynosi 512 KB. Wartość domyślna dla dzienników pakietów i kontroli wynosi 1024 KB.
Zachowaj przez
Określa liczbę dni przechowywania danych.
Wartość domyślna to 14 dni.
Przekaż do serwera zarządzania
Określa, że klienci z tej grupy mają wysyłać dany dziennik do serwera zarządzania.
Przekazywanie dzienników jest domyślnie włączone.
Okres tłumienia
Określa czas, kiedy klient może kondensować podobne rekordy dziennika do postaci pojedynczych rekordów.
Wartość domyślna to 7200 sekund (2 godziny).
Bezczynność tłumika
Określa maksymalny czas, przez który klient ma oczekiwać na skondensowanie podobnych rekordów dziennika w pojedyncze rekordy.
Wartość domyślna to 10 sekund.
Maksymalny rozmiar przekazywania
Określa maksymalną liczbę rekordów jednocześnie przekazywanych przez klienta do serwera zarządzania.
Wartość domyślna to 100 rekordów.
Informacje z dzienników klienta można przeglądać za pomocą konsoli lub przeglądarki internetowej.
Wyświetlanie informacji z dzienników klienta w konsoli
Dziennik klienta
Lokalizacja wyświetlania informacji w konsoli
dziennik systemu
Te informacje można wyświetlać w
systemowym dzienniku aktywności klienta
.
Dzienniki zabezpieczeń i zagrożeń
Te informacje można wyświetlać w
dzienniku zagrożeń
.
Dzienniki zabezpieczeń
Te informacje można wyświetlać w dzienniku
Kontrola aplikacji
, dzienniku
Zgodność
>
Integralność hosta klienta
i dzienniku
Zapobieganie lukom w zabezpieczeniach sieci i hostów
>
Ataki
.
dziennik ruchu
Te informacje można wyświetlać w dzienniku
Zapobieganie lukom w zabezpieczeniach sieci i hostów
>
Dziennik ruchu
dziennik pakietów
Te informacje można wyświetlać w dzienniku
Zapobieganie lukom w zabezpieczeniach sieci i hostów
>
Pakiety
.
Dziennik kontroli
Te informacje można wyświetlać w dzienniku
kontroli aplikacji
i dzienniku
kontroli urządzeń
.