Dziennik zgodności i szybki raport

Dziennik funkcji
Integralność hosta klienta
oraz szybki raport śledzą szczegóły weryfikacji integralności hosta na klientach.
W przypadku niektórych pól można użyć symbolu wieloznacznego ? (znak zapytania), który zastępuje dowolny pojedynczy znak, i gwiazdki (*), która zastępuje dowolny ciąg znaków. Można również kliknąć kropki, aby wyświetlić listę znanych lokacji.
Dziennik Integralności hosta klienta > Ustawienia dodatkowe
Opcja
Opis
 • Typ zdarzenia
 • System operacyjny
 • Dotkliwość
 • Lokacja
 • Domena
 • Grupa
 • Serwer
 • Komputer
 • Użytkownik
 • Adres IP
 • Host zdalny
 • Adres IP komputera zdalnego
Protokół
Określa protokół, o którym mają zostać wyświetlone informacje. Można na przykład wybrać opcję
TCP
lub
ICMP
.
Kierunek
Określa kierunek ruchu, o którym mają zostać wyświetlone informacje.
Szybkie raporty dot. zgodności
Opcja
Opis
Stan integralności hosta
Przedstawia klientów, którzy spełniają lub nie spełniają warunków sprawdzania integralności hosta uruchomionego na ich komputerach.
 • Prawidłowy
  Klient jest zainstalowany, ma prawidłowy identyfikator UID i prawidłowy wynik sprawdzania integralności hosta i zasad.
 • Nieprawidłowy
  Klient jest zainstalowany i ma prawidłowy identyfikator UID, ale ma nieprawidłowy wynik sprawdzania integralności hosta i zasad.
Zestawienie klientów według braku zgodności
Zawiera informacje dotyczące ogólnych przyczyn zdarzeń niepowodzeń kontroli, takich jak program antywirusowy, zapora lub sieć VPN.
Szczegóły braku zgodności
Przedstawia współczynniki niepowodzenia poszczególnych testów składających się na wymaganie integralności hosta. Zapewnia więcej szczegółów niż wykres
Zestawienie klientów według braku zgodności
. Na przykład oddzielnie wyświetlani są klienci bez programu antywirusowego i klienci mający nieaktualne definicje wirusów.
Niezgodne komputery klienckie według lokalizacji
Za pomocą tego raportu można sprawdzić, czy niektóre lokalizacje zawierają więcej problemów ze zgodnością niż inne.