Dzienniki systemu i szybkie raporty

Dzienniki systemu zawierają informacje o czasie zdarzeń, typach zdarzeń, lokacjach, domenach, serwerach i poziomach istotności.
Dostępne są następujące typy dzienników systemu:
 • Administracyjny
  Dostępne informacje obejmują czas i typ zdarzenia, domenę, lokację, serwer, istotność, administratora i opis.
 • Operacje klient-serwer
  Dostępne informacje obejmują czas i typ zdarzenia, domenę, lokację, serwer, klienta i nazwę użytkownika.
 • Operacje serwera
  Dostępne informacje obejmują czas i typ zdarzenia, lokację i serwer, istotność, opis i komunikat.
 • Operacje klienta
  Dostępne informacje obejmują czas i typ zdarzenia, źródło zdarzenia, domenę, opis, lokację, komputer i istotność.
Dodatkowe opcje filtru Ustawienia dla widoków dzienników systemowych opisują dodatkowe opcje filtru ustawień dla dzienników.
Opcje filtru widoków dzienników systemu — ustawienia dodatkowe
Opcja
Opis
Komunikat o błędzie
Określa typ zdarzeń komunikatu o błędzie, które mają zostać wyświetlone.
Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku dziennika
Administracyjny
i dziennika
Operacje serwera
.
Klient
Określa klienta, o którym mają zostać wyświetlone informacje.
Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku dziennika
Aktywność klient-serwer
.
Źródło zdarzenia
Określa składnik oprogramowania generujący zdarzenie, o którym mają zostać wyświetlone informacje. Źródłem może być na przykład składnik
sylink
, łącze komunikacyjne z serwerem.
Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku dziennika
Aktywność klienta
.
 • Typ zdarzenia
 • Dotkliwość
 • Lokacja
 • Domena
 • Serwer
 • Użytkownik
Niektóre z tych pól przyjmują listę oddzieloną przecinkami jako wejście. Można użyć symbolu wieloznacznego ? (znak zapytania), który zastępuje dowolny pojedynczy znak, i gwiazdki (*), która zastępuje dowolny ciąg znaków. Można również kliknąć kropki, aby wyświetlić listę znanych lokacji.
Opcje dodatkowe filtru szybkich raportów dotyczących systemu
Opcja
Opis
Typ zdarzenia
Określa typ zdarzenia, o którym mają zostać wyświetlone informacje.
W przypadku raportu
Komputery klienckie najczęściej generujące błędy
można na przykład wybrać
Zdarzenia instalacji
lub
Zdarzenia zasad
.
W przypadku raportu
Serwery najczęściej generujące błędy
można na przykład wybrać
Zdarzenia konserwacji bazy danych
lub
Znajdź zdarzenia dotyczące niezarządzanych komputerów
.
Komunikat o błędzie
Określa typ komunikatu o błędzie, o którym mają zostać wyświetlone informacje.
Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku raportów
Serwery najczęściej generujące błędy
i
Niepowodzenia replikacji bazy danych w czasie
.
Źródło zdarzenia
Określa składnik oprogramowania generujący zdarzenie, o którym mają zostać wyświetlone informacje. Źródłem może być na przykład składnik
sylink
, łącze komunikacyjne z serwerem.
Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku raportu
Komputery klienckie najczęściej generujące błędy
.
W przypadku raportu
Stan lokacji
nie są dostępne żadne dodatkowe opcje filtru.
Gdy administratorzy i administratorzy z ograniczeniami przeglądają raporty, widzą podzestaw informacji dostępnych dla administratorów systemu. Informacje te obejmują zestawienie zabezpieczeń, łączną liczbę zainstalowanych klientów oraz liczbę klientów pracujących w trybie online.