Preferencje: Dzienniki i raporty

Karta
Dzienniki i raporty
umożliwia zmianę opcji używanych podczas wyświetlania dzienników i raportów. Można również skonfigurować przesyłanie starszych wersji dzienników do serwera.
Opcje karty Dzienniki i raporty
Opcja
Opis
Format daty
Określa format daty używany do wyświetlania dat w raportach i dziennikach w konsoli lub przeglądarce.
Ustawienie domyślne to
MMDDRR
.
Ustawienie to nie ma wpływu na sposób wyświetlania dat wersji i definicji wirusów w tabelach, w którym to przypadku zawsze jest stosowany format R-M-D.
Separator daty
Określa typ separatora używany do wyświetlania dat w raportach i dziennikach w konsoli lub przeglądarce.
Ustawienie domyślne to kreska ułamkowa (/).
Maksymalna liczba wierszy w tabeli raportu
Określa maksymalną liczbę wierszy wyświetlanych w tabelarycznych raportach HTML.
Domyślne ustawienie to 200 wierszy. Największa możliwa liczba wierszy to 99 999.
Strefa czasowa stosowana w eksporcie
Określa strefę czasową stosowaną podczas eksportowania dzienników do innych komputerów.
Format podsieci dla protokołu IPv4 do grupowania według
Określa format adresu IP podsieci, który ma zostać użyty do grupowania informacji podczas wyświetlania dzienników i raportów.
Dostępne formaty podsieci to:
Klasa B
,
Klasa C
lub
Niestandardowy
.
Niestandardowy format podsieci dla protokołu IPv4
W przypadku wybrania
niestandardowego
formatu podsieci
, według którego ma być przeprowadzone grupowanie określa niestandardową maskę podsieci, która ma zostać użyta do grupowania informacji podczas wyświetlania dzienników i raportów.
Można użyć zapisu przy użyciu liczb dziesiętnych i kropek (xxx.xxx.xxx.xxx), gdzie każda trójka wartości to liczba z zakresu od 0 do 255 włącznie.
Format podsieci dla protokołu IPv6 (prefiks CIDR)
Należy wstawić prefiks podsieci CIDR protokołu IPv6 odpowiedni do środowiska.
Uwzględnij ustawienia filtru w raportach
Określa, czy w raporcie mają być wyświetlane kryteria kwerendy użyte do jego wygenerowania.
Domyślnie ustawienia filtru nie są uwzględniane.