Preferencje: Stan zabezpieczeń

Karta
Stan zabezpieczeń
umożliwia zmianę domyślnych opcji używanych dla progów stanu zabezpieczeń. Progi te określają, kiedy
Stan zabezpieczeń
Strony głównej
w konsoli zmieni kolor na czerwony, aby zwrócić uwagę jej użytkownika.
Domyślnie dla większości opcji jest to 10 procent i 30 dni.