Informacje o podstawowych ustawieniach serwera zarządzania

Wymienione niżej wartości reprezentują ustawienia domyślne po instalacji programu
Symantec Endpoint Protection Manager
.
Niektóre z wartości można skonfigurować jedynie w przypadku instalowania programu
Symantec Endpoint Protection Manager
przy użyciu konfiguracji niestandardowej.
Podstawowe ustawienia serwera
Ustawienie
Wartość domyślna
Opis
Nazwa lokacji
Moja lokacja (domyślna)
Lokacja
Nazwa hosta lokalnego
(niestandardowe)
Wyświetlana w programie
Symantec Endpoint Protection Manager
nazwa lokacji. Nazwa lokacji to kontener najwyższego poziomu, w którym są konfigurowane i uruchamiane wszystkie funkcje programu
Symantec Endpoint Protection Manager
.
Nazwa serwera
Nazwa hosta lokalnego
Nazwa komputera z uruchomionym programem
Symantec Endpoint Protection Manager
.
Folder danych serwera
SEPM_Install
\data
Katalog, w którym program
Symantec Endpoint Protection Manager
umieszcza pliki danych, w tym kopie zapasowe, replikowane dzienniki i inne pliki. Jeżeli taki katalog nie istnieje, zostanie utworzony przez instalatora.
Domyślna wartość dla
SEPM_Install
to C:\Program Files (x86)\Symantec\
Symantec Endpoint Protection Manager
.
W 32-bitowych systemach (tylko wersja 12.1.x) domyślna wartość to C:\Program Files\Symantec\
Symantec Endpoint Protection Manager
.
Hasło szyfrowania
Brak
Hasło, które służy do szyfrowania komunikacji między programem
Symantec Endpoint Protection Manager
a klientami.
W razie wybrania konfiguracji domyślnej system automatycznie wygeneruje hasło szyfrowania. Te informacje można wydrukować lub skopiować do schowka z ekranu zestawienia.
W razie wybrania konfiguracji niestandardowej można wybrać opcję automatycznego wygenerowania losowego hasła przez system lub samodzielnie utworzyć hasło. Hasło może składać się z 6-32 znaków alfanumerycznych.
Hasło to należy zanotować i przechowywać w bezpiecznym miejscu. Po utworzeniu bazy danych hasła nie można zmienić ani przywrócić. Hasło to należy też wprowadzić w celu odzyskania systemu po awarii, jeżeli nie utworzono kopii zapasowej bazy danych, którą można przywrócić.
Nazwa użytkownika
admin
Domyślna nazwa użytkownika używana do pierwszego zalogowania się do konsoli programu
Symantec Endpoint Protection Manager
. Tego ustawienia nie można zmienić.
Hasło
Brak
Hasło określone podczas konfiguracji serwera dla konta użytkownika admin.
Aby ponownie skonfigurować serwer zarządzania w późniejszym czasie, potrzebne jest oryginalne hasło administratora. Hasło to należy zanotować i przechowywać w bezpiecznym miejscu.
Adres e-mail
Brak
Na podany adres e-mail wysyłane są powiadomienia systemowe.