Kwestie dotyczące architektury sieciowej

Program
Symantec Endpoint Protection
można zainstalować w celach testowych, bez względu na architekturę sieci firmy. Serwer
program Symantec Endpoint Protection Manager
można zainstalować z kilkoma klientami, aby zapoznać się z jego składnikami i funkcjami.
Przed zainstalowaniem klientów w środowisku produkcyjnym należy zaplanować wdrażanie odpowiednio do struktury organizacyjnej firmy i jej potrzeb.
Planując wdrażanie, należy wziąć pod uwagę następujące elementy:
 • program Symantec Endpoint Protection Manager
  Administratorzy używają serwera
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  do zarządzania zasadami zabezpieczeń i komputerami klienckimi. Należy przeanalizować zabezpieczenia i dostępność komputera, na którym instalowany jest program
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  .
 • Konsola zdalna
  Administratorzy mogą uzyskiwać dostęp do serwera
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  za pomocą komputera zdalnego z oprogramowaniem konsoli. Administratorzy mogą używać komputera zdalnego, gdy są poza biurem. Należy się upewnić, że komputery zdalne spełniają wymagania konsoli zdalnej.
 • Komputery lokalne i zdalne
  Komputery zdalne mogą korzystać z wolniejszych połączeń sieciowych. Konieczne może być użycie innej metody instalacji niż w przypadku komputerów lokalnych.
 • Komputery przenośne
  Komputer przenośne mogą łączyć się z siecią nieregularnie. Na komputerach przenośnych można zastosować zasadę usługi LiveUpdate włączającą harmonogram usługi LiveUpdate. Wszelkie komputery przenośne, które nie ewidencjonują się regularnie, nie uzyskują innych aktualizacji zasad.
 • Komputery znajdujące się z bezpiecznych obszarach
  Komputery znajdujące się w bezpiecznych obszarach mogą wymagać innych ustawień zabezpieczeń niż komputery nie znajdujące się w bezpiecznych obszarach.
Należy zidentyfikować komputery, na których ma zostać zainstalowany klient. Firma Symantec zaleca zainstalowanie oprogramowania klienckiego na wszystkich komputerach, włącznie z komputerem serwera
program Symantec Endpoint Protection Manager
.