Usuwanie oprogramowania zabezpieczającego innych firm w programie Endpoint Protection 14

W poniższej tabeli wymieniono produkty oprogramowania zabezpieczającego innych firm, które kliencki pakiet instalacyjny programu Symantec Endpoint Protection może usunąć. Opcja
Automatycznie odinstaluj istniejące oprogramowanie zabezpieczające innych firm
w oknie dialogowym Ustawienia instalacji klienta usuwa te produkty.
Programy zabezpieczające, których nie ma na liście obsługiwanych produktów, można usunąć za pomocą narzędzia SEPprep.
Lista produktów zabezpieczających innych firm, które są usuwane przez Kreator instalacji klienta
Wersja
Produkty innych firm
wersja 14.3 RU1
14.3 MP1
Z programu Symantec Endpoint Protection Manager w wersji 14.3 MP1 usunięto opcję
Automatycznie odinstaluj istniejące oprogramowanie zabezpieczające innych firm
. Zamiast tego należy użyć narzędzia TPAR (Third Party Application Remover) znajdującego się w folderze Narzędzia/TPAR folderu pobierania Symantec Endpoint Protection.
Jeśli korzysta się z Symantec Endpoint Protection Manager w wersji 14.3 MP1 i potrzeba utworzyć pakiet instalacyjny dla klienta w wersji 14.0 do 14.3, można wyświetlić i użyć opcji
Automatycznie odinstaluj istniejące oprogramowanie zabezpieczające innych firm
, dodając
scm.uninstall.thirdparty.security.software.enabled=true
do pliku conf.properties, a następnie ponownie uruchomić usługę serwera zarządzania.
od wersji 14.0 do 14.3