Informacje o odinstalowywaniu klienta programu Symantec Endpoint Protection

W wersji 14 i późniejszych można odinstalować dotychczasową instalację klienta na komputerze klienckim przed przystąpieniem do instalacji programu
Symantec Endpoint Protection
. Funkcję tę można porównać z programem narzędziowym CleanWipe, dlatego nie należy włączać jej dla wszystkich wdrożeń. Zamiast tego należy korzystać z tej funkcji wyłącznie do usuwania uszkodzonych lub nieprawidłowo działających instalacji klienta
Symantec Endpoint Protection
.
Przed użyciem funkcji
Usuń istniejące oprogramowanie klienckie programu Symantec Endpoint Protection, którego nie można odinstalować
, należy zapoznać się z następującymi ważnymi informacjami:
 • Ta funkcja może usunąć wszystkie wersje programu
  Symantec Endpoint Protection
  łącznie ze stworzoną wersją pakietu instalacyjnego.
  Usuwa również wszystkie wersje nieobsługiwanych produktów
  Symantec Endpoint Protection
  11.x, Symantec AntiVirus 10.x, Symantec Client Security 3.x i Symantec Network Access Control.
 • Chociaż ta funkcja usuwa wersje starsze niż wersja 14, nie można jej włączyć przy tworzeniu pakietu instalacyjnego dla wersji starszych. Na przykład nie można stworzyć pakietu wersji 12.1.6 MP4, który włącza tę funkcję.
 • Funkcja ta nie może odinstalowywać wersji programu
  Symantec Endpoint Protection
  , która jest starsza niż pakiet instalacyjny, w którym zostanie uwzględniona. Na przykład nie można stosować tej funkcji w trakcie planowanego wycofania.
 • W przypadku wdrożenia błędnego typu pakietu z tą funkcją włączoną, usuwanie nie jest przeprowadzane. Na przykład przypadku wdrażania pakietu 32-bitowego na komputerze 64-bitowym, nie można przeprowadzić instalacji. Dlatego też nie usuwa istniejących instalacji programu
  Symantec Endpoint Protection
 • Nie można korzystać z tej funkcji w przypadku instalacji wykorzystującej bezpośrednio pliki .MSI tak jak w przypadku wdrożenia GPO.
 • Ta funkcja nie działa z ręcznym uaktualnieniem lub Automatycznym uaktualnieniem. Ta funkcja jest używana tylko z nową instalacją.
 • Funkcja ta nie usuwa programu
  program Symantec Endpoint Protection Manager
  .
 • Opcja ta usuwa usługę Windows LiveUpdate, jeżeli nie korzystają z niej inne programy firmy Symantec.
 • Na komputerze klienckim ta funkcja działa w trybie dyskretnym bez wyświetlania ekranu stanu czy interfejsu użytkownika.
 • Opcja ta wymusza typ instalacji
  Dyskretny
  .
 • Komputer uruchamia się ponownie automatycznie po zakończeniu usuwania. Nie ma możliwości konfiguracji tak, aby ponowne uruchomione zostało odłożone lub pominięte.